Troje badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego uzyskało dofinansowanie w I edycji Konkursu na Grant w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Nagrodzone projekty dotyczą wczesnego wykrywania chorób o charakterze neurodegeneracyjnym, badań nad drobnocząsteczkowymi inhibitorami czynników transkrypcyjnych oraz koncepcji antybiotyku nowej generacji.

Organizatorem I Konkursu na Grant jest konsorcjum Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. (spółki celowej UW) oraz Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Konkurs na Grant dotyczy projektów obejmujących realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Projekty z UW

Komitet Inwestycyjny I edycji konkursu, składający się z przedstawicieli środowiska naukowego i biznesu, przyznał łącznie 6 grantów na kwotę ponad 241 tys.zł. Wśród wniosków zgłoszonych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego największą liczbę punktów uzyskały projekty naukowców z Wydziału Fizyki i Wydziału Biologii, które dofinansowano grantami o łącznej wartości 180 tys. zł.:

 

  • dr inż. Piotr Hańczyc z Wydziału Fizyki UW: projekt dotyczący wykrywania wczesnych symptomów chorób o charakterze neurodegeneracyjnym, do których należą m.in. choroba Alzheimera i Parkinsona; zespół naukowy prowadzi badania nad możliwością udoskonalenia stosowanych obecnie metod diagnostyki tego rodzaju chorób;
  • dr hab. Tomasz Wilanowski z Wydziału Biologii UW: badania nad drobnocząsteczkowymi inhibitorami czynników transkrypcyjnych, które prowadzą do rozwoju niektórych chorób nowotworowych, w tym raka jelita grubego, nowotworów szyi i głowy;
  • dr hab. Agata Krawczyk-Balska z Wydziału Biologii UW: koncepcja antybiotyku nowej generacji, który ma oddziaływać na enzymy bakterii infekujących organizm ludzki, czyniąc je bardziej podatnymi na działanie układu immunologicznego.

Uznanie Komitetu Inwestycyjnego zyskały również 3 projekty zgłoszone przez naukowców z Politechniki Świętokrzyskiej, które łącznie otrzymały dofinansowanie w wysokości 61 tys. złotych.

 

Uczestnikami Konkursu na Grant mogą być pracownicy naukowi, uczestnicy studiów doktoranckich oraz zespoły naukowo-badawcze Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Świętokrzyskiej. Kolejna edycja konkursu zostanie ogłoszona w I poł. 2021 r. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie UOTT UW.