Uniwersytet Warszawski Zapraszamy do Welcome Point!

Zapraszamy do Welcome Point!

– Chcieliśmy stworzyć punkt, w którym studenci i pracownicy z zagranicy otrzymają wsparcie, zanim nauczą się swobodnie poruszać po naszej uczelni. Od tego miejsca, czyli od Welcome Point dla nich będzie zaczynał się Uniwersytet Warszawski – mówił podczas otwarcia Welcome Point prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Welcome Point został oficjalnie otwarty 15 września. Znajduje się na Małym Dziedzińcu na kampusie głównym UW. Przeszklony pawilon będzie stać w tym miejscu do końca października. Bedzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30. W pozostałych miesiącach będzie funkcjonować online, za pośrednictwem strony www.welcome.uw.edu.pl.

 

Welcome Point jest elementem naszej długofalowej polityki większego otwierania się na społeczność międzynarodową. Chcemy zachęcić kandydatów, studentów i badaczy z różnych krajów, żeby uwzględniali Uniwersytet Warszawski w swojej ścieżce rozwoju. Welcome Point ułatwi im pierwszy kontakt z uczelnią. Dążymy do tego, aby cudzoziemcy, przychodząc na nasz Uniwersytet, od samego początku czuli, że są tu mile widziani, dostaną pomoc i wsparcie. Chcemy budować wizerunek uczelni przyjaznej cudzoziemcom, zachęcić obcokrajowców do tego, żeby promowali naszą uczelnię w środowiskach, do których później wrócą – prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W WP będzie można uzyskać informacje dotyczące pobytu na Uniwersytecie. Pracownicy skierują do właściwej jednostki, pomogą w załatwieniu formalności, powiedzą, jak korzystać z biblioteki, założyć konto e-mail, zarejestrować się na przedmioty. Przekażą informacje o organizacjach studenckich działających na UW, kursach językowych czy aktywnościach sportowych i kulturalnych. WP współpracuje z uniwersyteckimi biurami: ds. rekrutacji, współpracy z zagranicą, ds. studenckich oraz pozostałymi jednostkami.

 

Koordynatorką Welcome Pointu jest Katarzyna Basisty (pracująca dotychczas w Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich), której we wrześniu i październiku w prowadzeniu punktu będą pomagać studenci UW. – Chciałabym serdecznie powitać zagranicznych studentów – mówiła podczas otwarcia Katarzyna Basisty. – Możecie liczyć na naszą pomoc, zawsze kiedy będziecie jej potrzebować. Jesteśmy świadomi, że rozpoczęcie nauki w nowym kraju i nowej instytucji jest zawsze trudne. Proszę jednak, żebyście nie traktowali tego jak problem, lecz jak wyzwanie. Pamiętajcie, że to początek wspaniałej przygody na Uniwersytecie Warszawskim – zapewniała koordynatorka Welcome Point.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce, a ich liczba z roku na rok rośnie. Obecnie na studiach pełnych, częściowych i doktoranckich uczy się rocznie blisko 4,4 tys. osób z zagranicy. Welcome Point UW to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. W innych krajach takie rozwiązania są bardzo popularne, np. we Włoszech, Niemczech czy w Szwajcarii.

Idąc za przykładem najlepszych uczelni zagranicznych, planujemy szerokie działania, które sprawią, że studenci cudzoziemscy będą na Uniwersytecie czuli się jeszcze lepiej niż obecnie, a ich pojawiające się problemy będą rozwiązywane szybciej. Jednym z takich projektów jest właśnie Welcome Point – dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

 


Data publikacji: 15 września 2017
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018

 

 

Welcome Point UW będzie otwarty na Małym Dziedzińcu na kampusie głównym UW od 15 września do końca października, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30.

 

W pozostałych miesiącach będzie funkcjonować online za pośrednictwem strony www.welcome.uw.edu.pl.

 

 

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn