Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa przyznawana jest za osiągnięcia naukowe, translatorskie lub związane z popularyzacją kultury włoskiej. Tegorocznymi laureatami zostali m.in. badacze z UW: prof. Wojciech Tygielski z Instytutu Historii Sztuki i dr Małgorzata Ślarzyńska z Wydziału Polonistyki.

Prof. Wojciech Tygielski jest historykiem zajmującym się przede wszystkim społeczną historią Polski i Europy XVI-XVII w., podróżami w okresie nowożytnym, dziejami dyplomacji. Ważną część jego działalności naukowej stanowią też badania nad relacjami polsko-włoskimi. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. W jego dorobku znajdują się m.in. książki pt. „Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI/XVII w.”, „Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację”, „Dyplomacja – informacja – propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r.”.  Jego najnowszym dziełem jest publikacja pt. „Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603-1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński” (Warszawa 2019). Prof. Tygielski wydał m.in. teksty autorstwa włoskiego podróżnika Giacomo Fantuzziego, którego „Diariusz podróży po Europie (1652)” przełożył z rękopisu oraz opatrzył wstępem i przypisami. Jest również wydawcą korespondencji nuncjusza apostolskiego w Polsce, Francesco Simonetty.

 

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie i radcy tamtejszej Ambasady RP. Był przewodniczącym Zespołu rektorskiego ds. przygotowania „Monumenta Universitatis Varsoviensis” – serii wydawniczej obejmującej nie tylko historię uczelni, lecz także rozwój poszczególnych dziedzin naukowych, dziedzictwo kulturowe i artystyczne Uniwersytetu Warszawskiego oraz życiorysy rektorów i biografie najwybitniejszych uniwersyteckich uczonych. Zasiada w Radzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Za swój dorobek dotyczący publikacji o tematyce włoskiej, jak również dzieł translatorskich został uhonorowany Nagrodą Literacką im. Leopolda Staffa w kategorii „Dzieło życia”. Wyróżnienie przyznawane jest od 2015 roku wybitnym badaczom, tłumaczom dzieł związanych z kulturą włoską, jak również jej popularyzatorom.

 

Spośród naukowców z UW w tym roku otrzymała je również dr Małgorzata Ślarzyńska, pracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej. Badaczka zajmuje się m.in. przekładem literackim, współczesną literaturą polską i włoską, a także włosko-polskimi powiązaniami kulturalnymi i artystycznymi. Pełni funkcję redaktora Sekcji Wydawniczej na Wydziale Polonistyki UW. Jest autorką licznych artykułów oraz publikacji pt. „Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności”. Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa otrzymała za książkę naukową „Obraz literatury włoskiej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku na łamach «Literatury na świecie»”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 października w Muzeum Literatury w Warszawie. Pełną listę tegorocznych laureatów można znaleźć na stronie internetowej Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa >>