23 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja pt. „Zmiany klimatyczne w Polsce”. Wezmą w niej udział naukowcy oraz przedstawiciele polskich ministerstw i organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą rozmawiać o wpływie zmian klimatu na życie człowieka.

Okazją do spotkania jest Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestnicy podejmą istotny dla całej międzynarodowej wspólnoty temat zmian klimatycznych. Podczas czterech paneli przedyskutują wpływ zmian klimatycznych na migracje i uchodźstwo, zdrowie człowieka, bezpieczeństwo żywnościowe, stan i środowisko wód oraz faunę i florę Polski. W debacie zostaną też poruszone kwestie prognozowanego przebiegu zmian klimatu w Polsce, odpowiedzialności decydentów za zmiany klimatyczne oraz wpływu działalności biznesowej na środowisko.

 

Wezmą w niej udział naukowcy z UW, PAN, SGGW, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz organizacji pozarządowych, takich jak: Polski Alarm Smogowy, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, WHO, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Greenpeace, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, WWF.

 

Konferencję otworzą dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych UW, prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN i Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, a wykład wprowadzający zatytułowany „Globalne ocieplenie: Jak to działa i czym nam grozi” wygłosi prof. Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 (rejestracja od godz. 10.00) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 w sali nr 316 (III piętro). Konferencję organizują Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polska Akademia Nauk. Szczegółowe informacje >>