Pięcioro młodych badaczy zostało laureatami tegorocznych Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Wśród nich są dwie reprezentantki Uniwersytetu Warszawskiego – dr Iwona Chlebicka i dr Ewa Zawojska.

Tygodnik „Polityka” po raz 19. wyłonił laureatów nagród naukowych. Wyróżnione osoby reprezentują pięć dziedzin nauki: humanistyczne, społeczne, o życiu, ścisłe i techniczne. Dr Iwona Chlebicka została laureatką w kategorii nauki ścisłe, a dr Ewa Zawojska w kategorii nauki społeczne.

 

Dr Iwona Chlebicka pracuje w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Zajmuje się analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i jej zastosowaniami w teorii istnienia i regularności nieliniowych równań różniczkowych. Dr Chlebicka była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymała dwa granty Narodowego Centrum Nauki.

 

Dr Ewa Zawojska jest pracownikiem Katedry Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajmuje się badaniem, jaką wartość dla społeczeństwa mają dobra publiczne. Rozwija metody ankietowe, które umożliwiają pomiar wartości takich dóbr. Dr Zawojska była m.in. kierownikiem dwóch projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

W ramach pierwszego etapu konkursu, jury składające się z cenionych polskich naukowców wyłoniło 15 młodych badaczy z całej Polski. W gronie wyróżnionych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się także dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki (w kategorii nauki ścisłe) oraz dr hab. Kamil Imbir z Wydziału Psychologii (w kategorii nauki społeczne).

 

Pozostałymi laureatami Nagród Naukowych „Polityki” 2019 są: dr Olga Śmiechowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki humanistyczne), dr Andrzej Zieleziński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nauki o życiu), dr inż. Mariusz Ptak z Politechniki Wrocławskiej (nauki techniczne).

 

Pięcioro laureatów zostało wybranych spośród finałowej piętnastki przez jury drugiego etapu, w którym zasiadają między innymi ludzie kultury, dziennikarze, przedsiębiorcy czy społecznicy. Laureaci otrzymali stypendia w wysokości 15 tys. złotych, natomiast pozostali finaliści stypendia o wartości 5 tys. złotych. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 20 października.

 

Więcej informacji o nagrodach naukowych „Polityki” znajduje się na stronie tygodnika.