Do 19 listopada studenci i pracownicy UW zgłaszali projekty do budżetu partycypacyjnego. Wpłynęło 77 różnych pomysłów. O tym, na które z nich można będzie głosować, dowiemy się najpóźniej 10 stycznia. Teraz trwa weryfikacja zgłoszeń.

To pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci i pracownicy będą współdecydować o przeznaczeniu 300 tys. zł z budżetu uczelni. Projekty realizowane będą w 2018 roku.

 

Wśród zgłoszonych projektów są m.in.: bezpłatny serwis rowerowy, hotele dla dzikich zapylaczy,  książkomaty, zakup tablic informacyjnych, defibrylatorów ratujących życie, planszówek do akademików, wprowadzenie udogodnień dla dzieci i rodziców, aranżacja przestrzeni do pracy, ćwiczeń lub odpoczynku. Opisy wszystkich projektów znajdują się na stronie internetowej budżetu partycypacyjnego.

 

Kiedy głosowanie?

Zgłoszone projekty będą teraz weryfikowane przez pracowników właściwych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, np. odpowiedzialnych za infrastrukturę lub utrzymanie zieleni. Sprawdzeniu podlegają m.in. zgodność z obowiązującym prawem, misją uczelni i statutem UW, wykonalność techniczna, możliwości lokalizacyjne, zgodność z planami UW czy ogólnodostępność projektu.

 

10 stycznia 2018 r. zostanie ogłoszona lista projektów podlegających głosowaniu. W styczniu odbędzie się też spotkanie, podczas którego autorzy będą promować swoje inicjatywy. Głosowanie trwać będzie od 15 do 29 stycznia, prowadzone będzie poprzez stronę internetową budżetu. Wyniki ogłoszone zostaną 31 stycznia.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl