Dr hab. Dorota Sajewska z Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki otrzymała Nagrodę w trzecim Konkursie im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Tadeusza Kotarbińskiego. Kapituła przyznała jej wyróżnienie za książkę „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”. Laureatka przekaże nagrodę na cele charytatywne.

Patronem nagrody jest Tadeusz Kotarbiński – humanista, filozof, logik, etyk, wybitny uczony i nauczyciel, który był pierwszym rektorem UŁ oraz profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. 26 listopada nagrodę jego imienia otrzymała dr hab. Dorota Sajewska za pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

 

„Punktem wyjścia do cyklu opowieści o teatrze Wielkiej Wojny są uwikłane w wydarzenia geopolityczne biografie intelektualistów, artystów, żołnierzy i rewolucjonistów. Autorka proponuje nowatorską perspektywę spojrzenia na proces kształtowania się polskiej nowoczesności, sięgając do wypartych obszarów doświadczenia związanego z I wojną światową i następujących po niej procesów emancypacyjnych. Książka pokazuje, że u podstaw naszej nowoczesnej państwowości tkwi nie tylko romantyczny mit niepodległościowy, ale także horror bratobójczej walki na frontach imperialistycznej wojny i pacyfistyczne dążenia ludzi skonfrontowanych z wojenną przemocą” – opisuje książkę wydawca – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

– Mam głębokie poczucie, że sztuka uczy nas zwracania uwagi na ludzi i obserwacji ludzi, uczy nas również empatii. W pracy humanisty jest to niezwykle istotne. Ta nagroda to jest ogromne zobowiązanie przed moim kolejnym tekstem – mówiła laureatka na ceremonii wręczenia. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teatru i Widowisk IKP UW. Zajmuje się zagadnieniami medialności i polityczności teatru oraz współczesnymi teoriami dotyczącymi dokumentacji i performansu.

 

Nagroda wyniosła 50 tys. zł. Laureatka przekaże ją na cele charytatywne – na zakup protez dla dzieci poszkodowanych w Syrii w ramach akcji Polskiej Misji Medycznej.

 

W trzecim konkursie wpłynęło 56 prac, z których pięć otrzymało nominacje.