Projekt SUNER-C, realizowany w ramach europejskiego programu SUNERGY, otrzymał 4 mln euro na badania, których celem jest przyspieszenie zastosowania paliw i chemikaliów słonecznych w społeczeństwie i ekosystemie.

Projekt „Społeczność i ekosystem SUNERGY w celu przyspieszenia wdrożenia paliw i chemikaliów słonecznych” („SUNERGY Community and eco-system for accelerating the development of solar fuels and chemicals”) uzyskał na 3 lata dofinansowanie w wysokości 4 milionów euro z unijnego programu HORIZON. Objęte projektem badania mają zintensyfikować działania, które doprowadzą do szerszego zastosowania paliw i chemikaliów słonecznych w życiu codziennym i w przemyśle.

 

– Zastosowanie paliw i chemikaliów słonecznych wymaga wielostronnego innowacyjnego podejścia, zarówno w kontekście społecznym, jak i technologicznym. Jednym z naszych zadań w projekcie SUNER-C jest utworzenie swoistej technologicznej mapy drogowej dla paliw i chemikaliów słonecznych. Trwające prace laboratoryjne nad tymi materiałami powinny przejść z fazy badań i testów do szerszego wykorzystania w sektorze przemysłowym – mówi prof. Joanna Kargul z Centrum Nowych Technologii, która reprezentuje UW w projekcie SUNER-C.

 

Głównym założeniem SUNER-C jest stworzenie zintegrowanej społeczności i ekosystemu, przy wykorzystaniu już istniejącej sieci SUNERGY, włączając w nią nowych interesariuszy z całej Europy. Dzięki połączeniu najwyższej jakości wiedzy podstawowej i wdrożeń wykorzystywanych w różnych sektorach społeczeństwa, a także często unikalnych zasobów infrastrukturalnych, wzmocniona społeczność zamierza przygotować wspólne działania europejskie na dużą skalę.

 

W ramach projektu SUNER-C podjęte zostaną działania z zakresu:

 

  • naukowych, technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych procesów w sektorze paliw i chemikaliów słonecznych;
  • przyspieszenia innowacji w tym sektorze;
  • umożliwienia przejścia istniejących i przyszłych technologii z poziomu demonstratorów laboratoryjnych do zastosowań na skalę przemysłową.

 

SUNER-C to konsorcjum 31 szkół wyższych, 13 firm o charakterze przemysłowym, 4 sieci federacyjnych oraz 1 organizacji pozarządowej. Dzięki wsparciu instytucji partnerskich  konsorcjum zapewnia innowacyjne rozwiązania, ekspertyzy, a także współpracę przedstawicieli całej Unii Europejskiej.