Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się przynajmniej z trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wnioski można składać do 19 listopada.

Członkowie społeczności akademickiej UW – naukowcy, doktoranci i studenci mogą być częścią międzyuczelnianych zespołów badawczych, które będą ubiegać się o uniwersyteckie minigranty na realizację wspólnych projektów w czterech obszarach flagowych sojuszu:

Oprócz przedstawicieli UW w zespołach muszą być również reprezentanci co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich sojuszu 4EU+.

 

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Przykłady działań, które mogą zostać sfinansowane:

  • badania wstępne lub pilotażowe,
  • kwerendy,
  • wyjazdy badawcze i konferencyjne,
  • dostęp do infrastruktury badawczej,
  • konsultacje naukowe, w tym tzw. konsulting projektowy,
  • korekta językowa (przez native speakera) tekstu wniosku projektowego, który ma być złożony w konkursie na finansowanie współpracy międzynarodowej,
  • dopuszcza się możliwość zakupu licencji na oprogramowanie (na okres trwania projektu) i drobnego sprzętu służącego realizacji projektu (jako materiały badawcze), o ile nie podlega amortyzacji; konieczne jest zawarcie stosownego uzasadnienia.

Zespoły badawcze ubiegające się o wsparcie, do 10 tys. euro, mają złożyć – w ciągu roku od otrzymania minigrantu – wniosek grantowy w jednym z konkursów w ramach programów badawczych UE lub innych programów finansujących zaawansowane przedsięwzięcia w ramach konsorcjów międzynarodowych.

 

Wnioski należy składać do 19 listopada do godz. 16.00.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres4euplus(at)uw.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje o konkursie >>