Prof. Włodzimierz Borodziej z Instytutu Historycznego UW jest specjalistą w zakresie dwudziestowiecznej historii Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. Za swoją działalność naukową został wyróżniony tegoroczną międzynarodową nagrodą badawczą przyznawaną przez Fundację Maxa Webera (Max Weber Stiftung) przy Kolegium Historycznym w Monachium.

– Włodzimierz Borodziej jest wysoko cenionym badaczem, blisko związanym z Niemcami jako naukowiec i jako organizator nauki – tak wybór jury tłumaczy Hans van Ess, przewodniczący komisji konkursowej oraz prezydent Fundacji Maxa Webera.

 

Nagroda badawcza Fundacji Maxa Webera przy Kolegium Historycznym w Monachium przyznawana jest wybitnym naukowcom prowadzącym międzynarodową działalność w ramach nauk humanistycznych i społecznych. Poza nagrodą finansową o wartości 30 tys. euro jej laureat otrzymuje również zaproszenie na pobyt badawczy w Monachium. Wśród poprzednich zwycięzców znajdują się: amerykańska historyk Isabel V. Hull, francuski historyk sztuki i filozof Georges Didi-Huberman oraz francuska historyk i politolog Hélène Miard-Delacroix.

 

Prof. Włodzimierz Borodziej jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od czasu ukończenia studiów związany jest z Instytutem Historycznym UW. W latach 1999-2002 był prorektorem UW. Pracował również na Uniwersytecie Filipa w Marburgu oraz na Uniwersytecie im. Friedricha Schillera w Jenie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Polski, Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Więcej informacji >>