Uniwersytet Warszawski nie tylko wprowadza rozwiązania służące utrzymaniu możliwie najlepszych warunków nauczania i pracy w okresie pandemii, ale jest aktywny również w bezpośredniej walce z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19. Społeczność UW wspiera w tych nadzwyczajnych okolicznościach m.in. medyków oraz zgłasza projekty naukowe dotyczące badań nad koronawirusem. 31 takich wniosków zostało złożonych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Strategie zwalczania wirusa SARS-CoV-2, analiza narzędzi do otrzymania szczepionki przeciw niemu, społeczny odbiór pandemii i jej wpływ na psychikę, interakcje międzyludzkie czy rozwiązania prawne oraz gospodarcze to tylko niektóre z tematów zaproponowanych przez naukowców z UW w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN). „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” skierowana jest do badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. 

 

Stanowi go poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. 

 

W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia konkursu badacze z UW złożyli w jego ramach 31 wniosków. Tematyka zaproponowanych projektów obejmuje zarówno dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Dotyczą one m.in. antropologii kulturowej, genetyki, geomatyki, informatyki, migracji, mikroekonomii, neuropsychologii, oddziaływań międzymolekularnych, psychologii społecznej, regulacji prawnych czy wirusologii. 

Projekty zostały zgłoszone przez naukowców UW z:
 • Wydziału Psychologii – 6;
 • Wydziału Biologii – 3;
 • Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – 3;
 • Centrum Nowych Technologii – 3;
 • Wydziału Historycznego – 2;
 • Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 2;
 • Wydziału Prawa i Administracji – 2;
 • Ośrodka Badań nad Migracjami – 2;
 • Wydziału Chemii – 1;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii – 1;
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych – 1;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 1;
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – 1;
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – 1;
 • Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – 1;
 • Instytutu Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca – 1.

Całkowity budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Rozstrzygnięcie zaplanowane jest na pierwszą połowę maja.