22 lutego na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął się semestr letni. Czy zajęcia stacjonarne będą prowadzone jedynie zdalnie? Czy tryb prowadzenia zajęć może się zmienić w trakcie trwania semestru? Na te pytania podczas spotkania online odpowiadał prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W pierwszym dniu nowego semestru prof. Sławomir Żółtek spotkał się online ze studentami na profilu Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. organizacji kształcenia w rozpoczynającym się semestrze letnim, dostępnych form wsparcia socjalnego oraz możliwości uzyskania pomocy psychologicznej. Prof. Żółtek odpowiadał na pytania zadane wcześniej za pomocą formularza oraz wyjaśniał kwestie poruszone na czacie podczas transmisji.

 

Organizacja zajęć w semestrze letnim

Tryb organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020/2021 określa zarządzenie rektora UW z 18 stycznia 2021 r. Zgodnie z zarządzeniem zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które mogą odbywać się w trybie stacjonarnym. – W zarządzeniu wskazane jest, że kształcenie, co do zasady, odbywa się w trybie zdalnym. Kształcenie stacjonarne możliwe jest wyłącznie w przypadku zajęć praktycznych, czyli takich, których efekty uczenia się nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym – mówił prof. Sławomir Żółtek.

 

Decyzja o tym, czy zajęcia praktyczne w semestrze letnim odbywać się będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z zarządzeniem, należy do kierowników jednostek dydaktycznych.

 

Nauka w trybie zdalnym a sytuacja pandemiczna

Prof. Żółtek odniósł się także do kwestii, o którą często pytają studenci – czy zdalny tryb realizacji zajęć może ulec zmianie w trakcie semestru na tryb stacjonarny lub hybrydowy. Prorektor podkreślił, że istnieje taka możliwość, ale jedynie w przypadku zdecydowanej poprawy sytuacji pandemicznej i po przeprowadzeniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, konsultacji ze studentami i kierownikami jednostek dydaktycznych. Decyzja ta musiałaby zostać wprowadzona na podstawie zarządzenia rektora UW.

 

Prorektor odpowiedział również na pytanie dotyczące tego, czy powrót na zajęcia stacjonarne dla studentów może być w przyszłości warunkowany zaszczepieniem się przeciw COVID-19. Podkreślił, że taka możliwość nie jest obecnie rozważana. Uczelnia będzie jednak dostosowywać swoje działania do ewentualnych przepisów ogólnopolskich, jeśli takie zostałyby wprowadzone.

 

Sprawy socjalne

W trakcie spotkania poruszone zostały również sprawy socjalne, dotyczące zarówno studentów polskich, jak i zagranicznych. Prof. Żółtek przypomniał, że podobnie jak dotychczas, studenci UW mogą korzystać z pomocy materialnej, w tym stypendium socjalnego oraz zapomogi. Zachęcił do składania wniosków. Więcej informacji na temat wsparcia socjalnego znajduje się na stronie Biura Spraw Studenckich UW >>

 

Wsparcie psychologiczne

Podczas spotkania prorektor podkreślił także, że studenci, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego w trudnej sytuacji związanej z pandemią, znajdą na UW odpowiednią pomoc. Bezpłatnych konsultacji psychologicznych udziela Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Wsparcie oferuje także Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które może m.in. wskazać kierunki poszukiwania dalszej porady specjalistycznej. Więcej informacji o wsparciu psychologicznym znajduje się na stronie UW w zakładce „Wsparcie UW”>>

Zapis spotkania dostępny jest na profilu UW na Facebooku >>

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Samorząd Studentów UW, Biuro Promocji UW i Welcome Point. Spotkanie odbyło się w języku polskim. Jego zapis w języku angielskim zostanie opublikowany na stronie Samorządu Studentów UW.