22 lutego o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem, prorektorem UW ds. studentów i jakości kształcenia, który odpowie na pytania studentów związane m.in. z organizacją studiów w semestrze letnim oraz sprawami socjalnymi.

W semestrze letnim 2020/2021 nauczanie na Uniwersytecie Warszawskim odbywać się będzie zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie zajęcia praktyczne. Studenci zainteresowani szczegółami organizacji kształcenia i innymi zagadnieniami związanymi z tokiem studiów – tym razem dotyczącymi przede wszystkim spraw socjalnych – mogą wziąć udział w kolejnym spotkaniu online z prof. Sławomirem Żółtkiem, prorektorem UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące tego, jak będą wyglądały zajęcia w kolejnym semestrze, jak zorganizowana będzie sesja egzaminacyjna oraz jakiego rodzaju wsparcie socjalne mogą uzyskać studenci na UW.

 

Prorektor udzieli odpowiedzi na zebrane wcześniej pytania oraz wybrane komentarze pojawiające się podczas transmisji. Spotkanie online odbędzie się w języku polskim. Po jego zakończeniu zostanie przygotowana pełna transkrypcja transmisji w języku polskim i angielskim. Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Studentów UW, Biuro Promocji UW i Welcome Point.

 

Spotkanie online odbędzie się na facebookowym profilu Uniwersytetu Warszawskiego >>

 

Jest to nowy termin spotkania. Spotkanie styczniowe zostało odwołane z powodu choroby prof. Żółtka.