Cnota niewieścia, (polski) ład, mutacja (wirusa), reasumpcja (głosowania) czy szczepienie. Między innymi jeden z tych wyrazów ma szansę zostać Słowem Roku 2021. Do 31 grudnia każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń opublikowanych przez organizatorów plebiscytu na stronie sloworoku.uw.edu.pl. 7 grudnia zakończył się plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Internauci wybrali słowo śpiulkolot.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z plebiscytu internetowego i głosowania kapituły językoznawców. W plebiscycie online głos można oddać na dwa sposoby – wybierając słowo lub wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów oraz poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które publikowane są na stronach slowanaczasie.uw.edu.pl oraz slowadnia.clarin-pl.eu.

 

Plebiscyt organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW i Fundację Języka Polskiego.

 

Zgłaszać można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Na liście słów do wyboru są m.in. wyrazy: cnota niewieścia, fala, granica, (polski) ład, migrant, mutacja (wirusa), reasumpcja (głosowania) oraz szczepienie.

 

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów, przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

 

Słowem Roku 2020 został koronawirus. Wyraz ten zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu internautów oraz kapituły językoznawców.

Głos w plebiscycie Słowo Roku można oddać pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/.

Młodzieżowe Słowo Roku

Młodzieżowym Słowem Roku 2021 w głosowaniu internautów został wyraz śpiulkolot, który oznacza miejsce do spania. Jury plebiscytu wskazało jako najciekawsze językowo słowo mrozi, które odnosi się do reakcji na coś żenującego. Przyznało także wyróżnienie dla wyrazu odciszyć (się) oznaczającego ponowne włączenie dźwięku w urządzeniu. Głosowanie w plebiscycie trwało do 30 listopada. Jego rozstrzygnięcie odbyło się 7 grudnia.

 

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Jego celem jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, któremu przewodniczy prof. Marek Łaziński z Instytutu Języka Polskiego UW.

 

Więcej informacji na temat plebiscytu wraz z komentarzami ekspertów dotyczącymi wyróżnionych słów znajduje się na stronie sjp.pwn.pl.