Prof. Marcin Pałys, rektor UW, podpisał list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Uniwersytetem Sorbońskim przy wsparciu Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce. Dotyczy on zacieśnienia polsko-francuskiej współpracy badawczej dotyczącej nauk humanistycznych i społecznych.

Od 1958 roku na Uniwersytecie Warszawskim działa Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich (OKFiSF) – polsko-francuska jednostka nauk społecznych i humanistycznych, utworzona na podstawie międzyrządowej bilateralnej umowy polsko-francuskiej. Jego pierwszym dyrektorem był socjolog Michel Foucault. Na Uniwersytecie Sorbońskim kilka lat później powstała bliźniacza jednostka Ośrodek Kultury Polskiej na Sorbonie. Teraz Uniwersytet Warszawski planuje rozszerzyć działalność OKFiSF i zmienić jego strukturę.

 

Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Centre National de la Recherche Scientifique i Ambasada Francji chcą pogłębić współpracę w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele tych instytucji: prof. Marcin Pałys, rektor UW; prof. Jean Chambaz, prezydent Uniwersytetu Sorbońskiego; Alain SCHUHL, zastępca dyrektora generalnego CNRS oraz Frederic Billet, ambasador Republiki Francuskiej w Polsce.

 

W ciągu roku na UW ma powstać międzynarodowa jednostka – Francusko-Polskie Centrum Nauk Społecznych i Humanistycznych / Centrum im. Michela Foucault na UW. Nowy Ośrodek miałby rozwinąć działalność w zakresie:

  • francusko-polskich stosunków badawczych dotyczących nauk społecznych i humanistycznych – organizowane byłyby konferencje, debaty, wizyty francuskich naukowców m.in. post doc’ów, doktorantów;
  • współpracy w ramach Sojuszu 4EU+, którego członkami są m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Sorboński – wspólne projekty z uczelniami 4EU+, wymiana naukowców, studentów i doktorantów;
  • prowadzenia własnej działalności badawczej.

– List intencyjny pomiędzy polsko-francuskimi jednostkami stwarza możliwość powołania międzynarodowego centrum, które będzie silnie zakorzenione na Uniwersytecie Warszawskim. To duża szansa dla rozwoju badań z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. OKFiSF już teraz mocno angażuje się m.in. w projekty naukowe Sojuszu 4EU+ np. „Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective”, którego zadaniem jest stworzenie interdyscyplinarnej sieci badaczy pochodzących z uczelni 4EU+. Dzięki nowej strukturze będziemy mogli wykorzystać potencjał badawczy wszystkich jednostek – mówi dr Nicolas Maslowski, dyrektor OKFiSF.

 

– Będziemy budować synergię z innymi ośrodkami na Uniwersytecie Warszawskim, zaangażowanymi we współpracę polsko-francuską, np. Instytutem Romanistyki. Powołana zostanie grupa robocza, do której włączeni zostaną przedstawiciele wszystkich instytucji zainteresowanych powstaniem i rozwojem nowej jednostki – wyjaśnia dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

 

List intencyjny został podpisany 21 lutego w Pałacu Kazimierzowskim.