Skład komitetów koordynujących 5 priorytetowych obszarów badawczych, opis celów „Inicjatywy doskonałości” na UW oraz 70 zaplanowanych działań – takie informacje znaleźć można w folderze informacyjnym dot. przyznania Uniwersytetowi statusu uczelni badawczej.

 

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wniosek UW zawierał opis 5 priorytetowych obszarów badawczych, które uczelnia zamierza rozwijać w najbliższych latach, a także 70 działań, które UW podejmie, aby zrealizować wyznaczone w programie cele.