„Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal Aspects of Urban Development PLUS” to międzynarodowy, interdyscyplinarny kurs organizowany przez cztery uniwersytety członkowskie Sojuszu 4EU+: Warszawski, w Mediolanie, Karola w Pradze i Sorboński. Mogą wziąć w nim udział studenci i doktoranci uczelni partnerskich. Zapisy trwają do 5 października.

Nagrodzony w konkursie SEED4EU+ projekt UNREAD (pod kierownictwem dr Karoliny Wojciechowskiej z Wydziału Prawa i Administracji UW) dotyczy zmian uwarunkowań rozwoju urbanistycznego smart cities w Polsce, Czechach i we Włoszech, według trzech wymiarów: przeszłości (historia), teraźniejszości (prawo) i przyszłości (geografia). Nacisk położony jest na zintegrowane i interdyscyplinarne podejście, aby pomóc studentom i doktorantom zrozumieć złożoność nowych ośrodków miejskich, w których rozwój nieruchomości musi współistnieć z ochroną środowiska oraz z historią i zachowaniem dziedzictwa społeczności lokalnej.

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w zajęciach bez względu na kierunek kształcenia. Kurs odbędzie się w formie online. Konferencja podsumowująca zostanie zorganizowana w marcu 2024 roku na Uniwersytecie w Mediolanie.

W marcu 2022 roku finałowa konferencja UNREAD miała miejsce na UW:

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 października

 

Studenci i doktoranci nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w kursie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sojuszu 4EU+ >>