11 września zakończyła się rejestracja na większość kierunków studiów na UW w ramach drugiej tury rekrutacji. Wyniki zostaną ogłoszone 22 września.

Lista kierunków, na które można się jeszcze zapisać, znajduje się w zakładce „Oferta” na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Dostępne kierunki studiów wyświetlą się po zaznaczeniu filtra „Tylko z trwającą turą” oraz wybraniu odpowiedniego poziomu kształcenia oraz formy studiów.

 

Zapisy na większość kierunków w ramach drugiej tury rekrutacji zakończyły się 11 września. Opłat rekrutacyjnych można dokonywać do 12 września. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 września.

Harmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji na studia na UW >>

 

Szczegółowe informacje na temat zasad i terminów rekrutacji znajdują się w opisie poszczególnych kierunków studiów na stronie IRK oraz w załączniku nr 4 do uchwały nr 147 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 18 maja 2022 roku. W załączniku podane są także pozostałe terminy rekrutacji dla kierunków, których powyższy harmonogram nie obowiązuje.

 

Dodatkowe informacje, a także filmy przygotowane dla kandydatów z instrukcją krok po kroku, jak zapisać się na studia, znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

Tak jak w roku poprzednim, określono limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów wyłącznie dla obywateli Ukrainy, przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W roku akademickim 2023/2024 dostępnych jest łącznie niemal 1000 takich miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 258 Senatu UW z 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim poprzez przygotowany przez UW we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji ogólnopolski system Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.