– W roku Mikołaja Kopernika warto polecić lekturę nie tylko dzieł samego Kopernika, ale też dzieł o Koperniku – mówi Agnieszka Kościelniak-Osiak z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W cyklu #CzytajzUW prezentuje książkę Wojciecha Orlińskiego „Kopernik. Rewolucje”.

– 550 lat temu, prawdopodobnie 19 lutego 1473 roku o godz. 16.48, przyszedł na świat Mikołaj Kopernik. Tak precyzyjną datę narodzin ustalono na podstawie nienaukowego źródła – horoskopu, postawionego, co prawda, za życia astronoma, więc być może na podstawie podanego przez niego samego faktu. Niektóre źródła wskazują też dzień 1 marca, gdyż w czasach Kopernika obowiązywał kalendarz juliański, a od 1582 kalendarz gregoriański – mówi Agnieszka Kościelniak-Osiak, kustosz w Oddziale Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

W trzecim odcinku nowej edycji cyklu Czytaj z UW prezentuje 400-stronicową książkę Wojciecha Orlińskiego pt. „Kopernik. Rewolucje”, ponieważ uważa, że o Koperniku czytać zawsze warto, szczególnie w roku Kopernika.

 

– Kopernik jest autorem znanego na całym świecie dzieła „De revolutionibus orbium coelestium libri VI…” („O obrotach sfer niebieskich”) wydanego w 1543 roku, którego zarówno pierwsze, jak i kolejne wydania są przechowywane w magazynach BUW – podkreśla Kościelniak-Osiak.

 

 

Hipotezy i domysły

Mikołaj Kopernik był wybitnym polskim astronomem, matematykiem, prawnikiem, lekarzem i ekonomistą, jednak o jego studiach, również zagranicznych, życiu i badaniach wiemy stosunkowo mało.

 

Książka Orlińskiego, eksploatując skromną ilość udokumentowanych faktów z życia astronoma, składa się więc w dużej mierze z hipotez, domysłów, weryfikowanych negatywnie scenariuszy alternatywnych osadzonych na szerokim tle historycznym – renesansu i nadciągającej kontrreformacji, a lokalnie – konfliktów z Krzyżakami i narodzin państwa pruskiego.

 

– Wojciech Orliński ze swadą analizuje dostępne nam fakty, snując przypuszczenia, które sprawiają niesamowitą frajdę czytelnikowi – dodaje Agnieszka Kościelniak-Osiak – że tajemniczość Mikołaja Kopernika może mieć związek z powierzanymi mu misjami politycznymi.

 

Książkę Wojciecha Orlińskiego „Kopernik. Rewolucje”, jak i inne książki o Koperniku, można znaleźć na półkach BUW w wolnym dostępie w dziale: Nauki ścisłe.

 

Kopernikologia popularna dostępna w BUW – wybór:

 

● Kopernik. Rewolucje / Wojciech Orliński, Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2022
WD: QB36.C8 O75 2022;
● Książka, której nikt nie przeczytał / Owen Gingerich, przekł. Jarosław Włodarczyk, Warszawa: „Amber”, 2004
WD: QB41.C743 G56165 2004;
● Lunatycy: historia zmiennych poglądów człowieka na wszechświat / Arthur Koestler, wstęp Herbert Butterfield, przekł. Tomasz Bieroń, Poznań: Zysk i S-ka, 2002
QB981 .K64165 2002;
● Mikołaj Kopernik: nowe oblicze geniusza / Piotr Łopuszański, Warszawa: Fronda PL, 2022 QB36.C8 L67 2022;
● Mikołaj Kopernik: gdy Ziemia stała się planetą / Owen Gingerich, James MacLachlan, przeł. Jarosław Włodarczyk, przedm. Jacek Jezierski, posł. Jerzy Gąssowski, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2005
WD: QB36.C8 G56165 2005;
● Mikołaj Kopernik: środowisko społeczne i samotność / Karol Górski , Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
QB36.C8 G67 2012;
● Regesta Copernicana / Marian Biskup, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973
Magazyn: S.12611 [7].