Naukowcy i doktoranci z UW oraz zespoły badawcze, których członkami są pracownicy uniwersytetu, mogą wziąć udział w konkursach UOTT na prace przedwdrożeniowe i na najlepszy pomysł na spin-off. Wnioski należy składać od 6 do 20 sierpnia.

Badacze z UW, którzy chcieliby uzyskać wsparcie finansowe na komercjalizację własnych przedsięwzięć mogą wziąć udział w dwóch konkursach organizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Pierwszy dotyczy prac przedwdrożeniowych, drugi pomysłu na spółkę spin-off.

 

Do zdobycia granty w wysokości do 40 tys. zł na prace przedwdrożeniowe, do 20 tys. zł na utworzenie spółki spin-off i do 60 tys. zł w przypadku udziału w obu konkursach.

Wnioski należy kierować na adres: inkubator(at)uott.uw.edu.pl.

 

Konkursy UOTT organizowane są w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ MNiSW finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Więcej informacji o konkursach jest dostępne na stronie UOTT.