Młodzi naukowcy, którzy pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych i chcą realizować badania w Polsce, otrzymali granty w piątym konkursie Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwoje z nich przyjedzie na UW. Łączna wartość dofinansowania to prawie 1,6 mln zł.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu Homing. W ramach programu badacze mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich autorami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie FNP przyznała na dwa lata.

 

Do konkursu zgłoszono 54 wnioski, z których fundacja wyłoniła 11 laureatów. Dwoje naukowców, dr Jan Kołodyński i dr inż. Dominika Ziółkowska, będą prowadzili swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim.

 

  • Dr Jan Kołodyński w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym”, na który otrzymał ponad 786 tys. zł. Badacz przed przyjazdem do Polski prowadził badania w ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii.
  • Dr inż. Dominika Ziółkowska na Wydziale Chemii będzie kierować projektem „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”, na który otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Ziółkowska przed przyjazdem do Polski prowadziła badania na University of Louisville w USA.

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Lista laureatów konkursu Homing jest dostępna na stronie FNP.