Ruszyła druga edycja konkursu „Zielony Uniwersytet Warszawski”. Można w nim zgłaszać projekty badawcze dotyczące ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych. Nabór wniosków trwa do 19 czerwca.

Konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski” realizowany jest z inicjatywy władz rektorskich w ramach działań proklimatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Szczegółowe informacje dotyczące tych zagadnień znajdują się w zakładce „UW dla środowiska i klimatu”.

 

W konkursie mogą być zgłaszane projekty o interdyscyplinarnym charakterze, które dotyczą realizacji nowoczesnych badań w obszarze tematyki prośrodowiskowej, związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych.

 

Dofinansowanie jednego projektu wynosi maksymalnie 10 tys. zł. Może ono zostać wykorzystane m.in. na: zakup surowców, odczynników, drobny sprzęt terenowy i laboratoryjny, oprogramowanie, specjalistyczne publikacje naukowe, a także koszty wyjazdów służbowych oraz koszty związane z publikacją badań.

 

Planowanym rezultatem konkursu jest podniesienie zdolności publikacyjnej pracowników UW oraz zwiększenie udziału młodych naukowców w realizacji grantów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Nabór wniosków trwa do 19 czerwca 2023 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 5 lipca 2023 roku.

Konkurs finansowany jest ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (działanie IV.3.1. „Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników”). Szczegóły dotyczące możliwości udziału w konkursie „Zielony Uniwersytet Warszawski” znajdują się na stronie Programu IDUB.