Do 7 kwietnia doktoranci i pracownicy UW mogą starać się o dofinansowanie do projektów, które mają szansę na komercjalizację. Do zdobycia jest nawet 100 tys. zł.

Jednocześnie z otwarciem Inkubatora UW rozpoczął się program o bliźniaczej nazwie Inkubator Innowacyjności+. O dofinansowanie w ministerialnym projekcie starały się wspólnie Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (lider konsorcjum), UWRC sp. z o.o. (spółka celowa UW), Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej oraz NANO Tech IP (spółka celowa Instytutu Fizyki PAN).

 

W pierwszym ogłoszonym przez konsorcjum konkursie naukowcy z tych instytucji mogą starać się o dofinansowanie swoich projektów. Pieniądze przeznaczone będą na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. W konkursie mogą wziąć udział również doktoranci, ukierunkowani na komercjalizację wyników własnych prac badawczych.

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii może przyznać naukowcom z UW 16 grantów, w tym 3 o wartości do 100 tys. zł, 7 grantów do 50 tys., 3 do 40 tys. zł oraz 3 wynoszące maksymalnie 20 tys. zł (wszystkie kwoty są kwotami netto).

 

Zgłaszać można się indywidualnie lub zespołowo, ale ważne jest to, aby przynajmniej jedna osoba była pracownikiem uczelni, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania.

 

Nabór wniosków trwa do 7 kwietnia.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.uott.uw.edu.pl