29 marca słuchacze wykładu dowiedzą się, jak europejskie uczelnie obchodziły swoje jubileusze: jak wyglądały listy gratulacyjne, stroje, prezenty i świętowanie w miastach.

W ubiegłym roku Uniwersytet Warszawski obchodził dwusetlecie istnienia. W czasie wykładu „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym” Adam Tyszkiewicz z Muzeum UW zaprezentuje przebieg najważniejszych uroczystości jubileuszowych innych znanych europejskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytetu w Heidelbergu. Słuchacze dowiedzą się, jak świętowano w europejskich miastach oraz jak bardzo tego typu obchody zależały zawsze od wydarzeń politycznych. Prelegent omówi depesze gratulacyjne, dary, ceremonialne stroje oraz korespondencję przed jubileuszem między zaprzyjaźnionymi uczelniami. Widzowie dowiedzą się także, na które uczelnie w okresie międzywojennym Uniwersytet Warszawski wysyłał swoich reprezentantów oraz jak bardzo tego rodzaju delegacje uzależnione były od Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

 

Na zakończenie spotkania słuchacze dowiedzą się, dlaczego zarówno w XIX w., jak i w pierwszej połowie XX w., Uniwersytet Warszawski miał regularne kłopoty ze świętowaniem swoich okrągłych rocznic i dlaczego pierwsza okazja nadarzyła się dopiero w 1958 r.

 

Spotkanie „Od Wilna do Heidelbergu. Jubileusze europejskich szkół wyższych w okresie międzywojennym” rozpocznie się 29 marca o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym UW. Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta dla gości do godz. 19. Wstęp na wykład i wystawę jest wolny.

 

Cykl wykładów znajduje się także w planie szkoleń dla pracowników na I półrocze 2017 r. pod hasłem „Historia i powstanie UW w świetle najnowszych badań”.