Poznaliśmy nowe statystyki dotyczące uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020, z którego w latach 2014-2020 Unia Europejska finansuje badania naukowe i wspiera innowacje. Dane dotyczą 323 konkursów. Spośród wszystkich polskich instytucji najwięcej projektów finansowanych z Horyzontu 2020 realizuje Uniwersytet Warszawski.

Naukowcy z UW uczestniczą w 32 projektach o łącznej kwocie dofinansowania 11,95 mln euro. W czołówce polskich instytucji naukowych jest także Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 30 projektów, 12,38 mln euro oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 27 projektów, 7,67 mln euro. Łącznie wszystkie polskie instytucje uzyskały ze środków unijnych 218,44 mln euro.

 

Statystyki pokazują, że najbardziej aktywne w staraniu się o środki z UE są uczelnie, a w dalszej kolejności instytuty badawcze i PAN. Najwięcej projektów realizowanych jest na Mazowszu, które zdobyło połowę z łącznej kwoty dofinansowania dla całej Polski.

 

W obecnej unijnej perspektywie finansowej (2014-2020) Uniwersytet Warszawski oprócz 32 grantów z Horyzontu 2020 uzyskał także 6 grantów SESAR Joint Undertaking (współfinansowanych z Horyzontu 2020) oraz 2 dofinansowania z COSME, czyli programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Spośród 40 projektów UW koordynuje 8. Wśród nich są najbardziej prestiżowe granty European Research Council. 

 

Nowe statystyki dotyczące 323 konkursów Horyzontu 2020 opublikował Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE.

 

h2020