Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała 23. edycję Rankingu Szkół Wyższych. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w zestawieniu polskich uczelni akademickich. Został też najwyżej sklasyfikowany pod względem instytucji prowadzących najlepsze studia w kraju.

Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród uczelni akademickich w Polsce według 23. Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zestawienie obejmuje 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. UW został określony jako najlepsza uczelnia pod względem warunków kształcenia.

 

– Szkolnictwo wyższe to nie tylko edukacja, to przede wszystkim badania. Wyników badań nie można przewidzieć. Zawsze ktoś ponosi ryzyko, podejmując decyzje, że to, co robią grupy badawcze ma sens i jest warte wsparcia. Celem nauki jest bowiem dążenie do prawdy – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas gali Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

 

Najlepsze studia

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. W tym roku „Perspektywy” uznały 20 kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim za najlepsze w Polsce. Są to: astronomia, chemia (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie), dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, filologia polska, filologie obce, fizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna (ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), historia, informatyka (mgr), kierunki o bezpieczeństwie, kulturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, politologia, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe.

 

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2022 >>

 

– Rankingi odzwierciedlają całoroczną pracę. Uczymy się, żeby szlachetnie konkurować, a tych najlepszych doceniać. Takie podsumowania odzwierciedlają też ogromny potencjał uczelni – powiedział podczas uroczystości Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.