„Daina” w języku litewskim to piosenka. W świecie nauki zaś oznacza tytuł konkursu zorganizowanego przez NCN i Litewską Radę Naukową. Właśnie ogłoszono jego laureatów, wśród nich znalazły się dwie jednostki UW.

 

DAINA 1 jest pierwszą edycją konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze. Wiadomość o jej ogłoszeniu pojawiła się we wrześniu 2017 roku. Została zorganizowana wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową. Do finansowania zakwalifikowano 16 spośród 253 złożonych wniosków. Kwota piętnastu milionów złotych przeznaczona będzie na realizację projektów przygotowanych przez współpracujące ze sobą pary instytucji z Polski i Litwy.

 

Na liście rankingowej znalazły się dwie jednostki UW. Obie reprezentują nauki ścisłe. Wydział Biologii razem z Uniwersytetem Wileńskim przedstawił projekt pod nazwą „Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski”. Na kierowane przez dr. Tomasza Jagielskiego i Petrasa Stakėnasa badania przyznano największą sumę środków w ramach konkursu. Projekt otrzymał 1 743 194 złotych finansowania.

 

Natomiast drugiemu wnioskowi autorstwa naukowców z działającego na Wydziale Fizyki Obserwatorium Astronomicznego UW i Uniwersytetu Wileńskiego przyznano 1 214 400 złotych finansowania. Chodzi o kierowany przez dr. hab. Łukasza Wyrzykowskiego i Mariusa Maskoliūnasa projekt pt. Polsko-litewskie polowanie na galaktyczne czarne dziury.

 

Szesnaście wybranych projektów koncentruje się wokół badań nad wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy w zakresie kultury oraz przyrody. Naukowcy będą zgłębiać tematy związane m.in. ze świadomością konstytucyjną w kontekście kryzysu demokracji w UE, muzyką jako wyrazem wolności przed 1989 rokiem i po nim, rynkiem pracy, migracjami w dobie Brexitu, percepcją żubra i lasem pierwotnym czy systemami długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin.

 

Porozumienie o współpracy między NCN a Litewską Radą Naukową podpisano 16 listopada 2016 roku w Krakowie. DAINA 1 to pierwszy zorganizowany przez te instytucje wspólny konkurs. O finansowanie w jego ramach mogły się starać polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące projekty we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli dziedzinowych NCN. DAINA, w języku litewskim oznaczająca piosenkę, wpisuje się w trend nadawania konkursom organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki nazw związanych z muzyką.

 

Lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej NCN.