W różnych jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są badania nad współczesnymi i historycznymi kulturami oraz ich wytworami. Naukowcy i studenci z Instytutu Muzykologii UW dokonali analizy pieśni z terenów Poniemnia oraz Beskidu Sądeckiego. Założyli też zespół „Poniemnie” i wydali płytę z tradycyjnymi utworami z tych regionów. 13 kwietnia odbył się koncert zespołu.

Płyta „Pieśni Poniemnia. Pieśni Beskidu Sądeckiego” powstała w ramach projektu pt. „Wykorzystanie efektów badań etnomuzykologicznych w dydaktyce i projektach artystycznych”, kierowanego przez Anastasiyię Niakrasavą z Instytutu Muzykologii UW. Celem projektu była m.in. popularyzacja badań etnomuzykologicznych.

 

Prezentowany na płycie repertuar pochodzi z dwóch regionów: Poniemnia w Białorusi oraz Beskidu Sądeckiego w Polsce. Wykonują go studentki i studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz mieszkańcy tych terenów.

 

Płyta została wydana wraz z albumem, w którym zamieszczone zostały teksty pieśni pisane alfabetem łacińskim i cyrylicznym oraz trzy opracowania naukowe autorstwa prof. Piotra Dahliga, dr. hab. Tomasza Nowaka i Anastasiyi Niakrasavej. Publikację można wypożyczyć, korzystając z katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

13 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW odbył się koncert zespołu „Poniemnie” oraz prezentacja płyty. Koncert był uzupełniony prezentacją zdjęć z badań terenowych w dorzeczu rzeki Niemen oraz komentarzami na temat kultury i tradycji Polaków mieszkających na Poniemniu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia na Facebooku.

 

Zespół Poniemnie

Zespół powstał w 2022 roku w ramach zajęć Warsztaty pieśni tradycyjnych z Poniemnia, prowadzonych w Instytucie Muzykologii UW. Zespół tworzą studenci, absolwenci i pracownicy różnych jednostek UW. Repertuar zespołu stanowią tradycyjne pieśni ludowe z terenu Poniemnia, śpiewane a cappella w lokalnych dialektach języka polskiego i białoruskiego.