Do końca marca studenci i doktoranci UW mogą wziąć udział w ankiecie, której celem jest ocena pracy dziekanatów i sekretariatów studenckich. Badanie zostało przygotowane przez prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, oraz samorządy studentów i doktorantów.

W ankiecie można wyrazić opinię na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania sekretariatów i dziekanatów. Badanie zostało przygotowane z inicjatywy prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, a także przewodniczących samorządu studentów i doktorantów: Kamila Bonasa oraz Przemysława Mroczkowskiego.

 

Jak zaznaczają twórcy ankiety, ważne jest, aby standard obsługi spraw studenckich/doktoranckich był na jednolitym, wysokim poziomie na całym Uniwersytecie Warszawskim.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa. Aby ograniczyć możliwość udzielania wielu odpowiedzi przez jedną osobę, ankieta dostępna jest jedynie dla osób zalogowanych na maila w domenie UW (np. @student.uw.edu.pl).