1 października o godz. 14.00 członkowie Senatu UW oraz przedstawiciele władz innych uczelni przejdą w uroczystym przemarszu z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum. Tam, w auli im. Adama Mickiewicza, rozpocznie się nowy rok akademicki. Pierwszy wykład pt. „Jak zakrzywiliśmy naszą Galaktykę, czyli o odkrywaniu tajemnic Drogi Mlecznej” wygłosi prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW. Transmisja inauguracji dostępna będzie na naszej stronie.

Uroczystość rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego. Prof. Marcin Pałys, rektor UW podsumuje miniony rok akademicki oraz przedstawi plany na przyszłość.

 

Po przemówieniu rektora odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

 

 

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Jak zakrzywiliśmy naszą Galaktykę, czyli o odkrywaniu tajemnic Drogi Mlecznej” wygłosi prof. Andrzej Udalski. Będzie on poświęcony m.in. najnowszym odkryciom zespołu projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE) dotyczącym Drogi Mlecznej. Astronomowie z UW opracowali unikatową, trójwymiarową mapę naszej Galaktyki, a wyniki ich prac i obserwacji w sierpniu zostały opublikowane na łamach tygodnika „Science”. O odkryciu mówiły media na całym świecie.

 

Prof. Udalski był jednym z pomysłodawców projektu OGLE i jego liderem od momentu uruchomienia. Projekt stanowi realizację pochodzącej od prof. Bohdana Paczyńskiego idei regularnych i długotrwałych obserwacji fotometrycznych milionów gwiazd w poszukiwaniu pojaśnień spowodowanych zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego przez ciemne obiekty w halo naszej Galaktyki. Został uruchomiony w 1992 roku i od prawie 30 lat dostarcza znakomite wyniki naukowe w wielu dziedzinach astrofizyki obserwacyjnej. Prof. Udalski zaprojektował i zbudował instrumenty dla kolejnych faz projektu OGLE, począwszy od drugiej. Odegrał również wiodąca rolę w zaprojektowaniu przeznaczonego dla projektu OGLE Teleskopu Warszawskiego uruchomionego w obserwatorium Las Campanas w Chile w 1996 roku.

 

Prof. Andrzej Udalski jest autorem lub współautorem licznych publikacji w najlepszych czasopismach astronomicznych. Naukowiec jest również członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk USA. Jego osiągnięcia były wielokrotnie nagradzane. W 2009 roku został laureatem Advanced Investigator Grant ERC.