2 października o godz. 14.00 rozpocznie się nowy rok akademicki. Orszak w togach przejdzie w uroczystym pochodzie, a prof. Marcin Pałys, rektor UW, podsumuje ostatnie wydarzenia z życia uczelni i opowie o planach. Pierwszy wykład wygłosi dr hab. Marcin Zych z Ogrodu Botanicznego UW – „Jak intymne życie roślin wpływa na dobrostan ludzi”. Transmisja online będzie dostępna na www.uw.edu.pl.

 

O godz. 14.00 orszak złożony z członków Senatu UW oraz przedstawicieli władz innych uczelni przejdzie z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum. Tam inaugurację roku rozpocznie prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Stałym elementem programu jest immatrykulacja, czyli przyjęcie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studenckiego i doktoranckiego.

 

Pierwszy wykład w nowym roku akademickim wygłosi dr hab. Marcin Zych z Wydziału Biologii – „Jak intymne życie roślin wpływa na dobrostan ludzi”. Dr hab. Marcin Zych pracuje w Ogrodzie Botanicznym UW. Interesują go strategie reprodukcyjne roślin, szczególnie tych z rodziny baldaszkowatych, a także ochrona różnorodności biologicznej, etnobotanika i ogrodnictwo. Wykłada biologię zapylania roślin, botanikę, dendrologię, ekologię i ochronę środowiska.

 

Studenci i pracownicy UW będą mogli odbierać zaproszenia na uroczystość w Biurze Promocji od 25 września (kampus główny, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok. 8).

 

W ostatnim tygodniu września będą odbywać się także wydziałowe inauguracje roku akademickiego. Informacje o nich można znaleźć na stronach internetowych jednostek.