Uniwersytet Warszawski został najwyżej sklasyfikowany w Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw” 2023 pod względem instytucji prowadzących najlepsze studia w kraju. Wyróżnione zostały 22 kierunki prowadzone na UW.

W tegorocznej edycji Rankingu Kierunków Studiów „Perspektyw” oceniono 74 kierunki. Przygotowanie rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją – Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania 1700 studiów prowadzonych na polskich uczelniach do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

 

W tym roku „Perspektywy” uznały 22 kierunki prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim za najlepsze w Polsce. Na drugim miejscu pod względem kierunków studiów jest Politechnika Warszawska (15 kierunków), na trzecim miejscu – Uniwersytet Jagielloński (11 kierunków).

 

– Im więcej będziemy osiągać sukcesów, tym większa szansa, że będziemy coraz lepiej dostrzegani na arenie międzynarodowej. Dobrze, że stanowimy tak silną drużynę – mówił podczas uroczystości wręczenia nagród prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli nauki.

 

Wyróżnione kierunki studiów prowadzone są na kilkunastu wydziałach UW. Wśród nich najwięcej wyróżnionych kierunków prowadzonych jest na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – kapituła rankingu „Perspektyw” przyznała wyróżnienia dla studiów w trzech kategoriach: kierunki o bezpieczeństwie, politologia, stosunki międzynarodowe.

Wyróżnione kierunki studiów prowadzone na UW:
 • Wydział Biologii – ochrona środowiska
 • Wydział Chemii – chemia
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – dziennikarstwo i komunikacja
 • Wydział Filozofii – filozofia
 • Wydział Fizyki – astronomia, fizyka
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – geografia
 • Wydział Historii – historia
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej – filologie obce (bez anglistyki) i lingwistyka (ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – informatyka (mgr), matematyka
 • Wydział Nauk Ekonomicznych – ekonomia, informatyka i ekonometria
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – kierunki o bezpieczeństwie, politologia, stosunki międzynarodowe
 • Wydział Polonistyki – kulturoznawstwo, filologia polska
 • Wydział Prawa i Administracji – administracja, prawo (kierunek prawo ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim)
 • Wydział Psychologii – psychologia
 • Wydział Socjologii i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – socjologia
Najlepsze uczelnie

Ranking Kierunków Studiów towarzyszy Rankingowi Szkół Wyższych „Perspektyw”. Uroczystość ogłoszenia wyników 24. edycji Rankingu Szkół Wyższych odbyła się 29 czerwca. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w zestawieniu polskich uczelni akademickich ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zestawienie obejmuje szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ranking uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

 

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2023 są dostępne pod adresem: ranking.perspektywy.pl.