23 maja zainaugurowany zostanie nowy cykl spotkań, dzięki którym społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez doktorantki i doktorantów UW. Pierwsze spotkanie pt. „W poszukiwaniu algorytmu miasta” rozpocznie się o godz. 17.00 w Auli Starej Biblioteki UW na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Cykl „Heurystyki” powstał z inicjatywy rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Z. Nowaka i zakłada cztery spotkania rocznie. W czasie każdego z nich doktoranci i doktorantki przy wsparciu swoich promotorów będą prezentować założenia i wyniki swoich badań, a następnie brać udział w dyskusji z udziałem publiczności.

 

Pierwsze seminarium pt. „W poszukiwaniu algorytmu miasta” odbędzie się 23 maja w godz. 17.00–19.00 w Auli Starej Biblioteki UW. Jego organizatorem jest Szkoła Doktorska Nauk Społecznych.

W trakcie spotkania wystąpią trzej doktoranci SDNS prowadzący badania poświęcone tematyce miasta:

  • Wojciech Gędek – „Uwarunkowania miejskich polityk zdrowia publicznego”;
  • Krzysztof Janas – „Negocjowanie miasta”
  • Maciej Misztal – „Miasto 15-minutowe – utopia czy nadzieja?”.

Glosę (naukowy komentarz) wygłoszą także promotorki doktorantów:

  • dr hab. Maria Theiss, prof. ucz. (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
  • dr hab. Magdalena Łukasiuk (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
  • dr Sylwia Dudek- Mańkowska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych).

Wstęp wolny

Wydarzenie na Facebooku >>