Już nie Pałac Kazimierzowski, a nowoczesny budynek przy ulicy Dobrej 55 będzie miejscem funkcjonowania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Dzięki nowej lokalizacji poprawią się warunki obsługi studentów i pracowników.

 

Niewielka powierzchnia i podział przestrzeni w dużym stopniu utrudniający codzienną pracę, a przede wszystkim brak warunków do zachowania prywatności niezbędnej w trakcie rozmowy z potrzebującym to główne powody zmian. Pracownicy BON jakiś czas temu przygotowali projekt nowych pomieszczeń biura. Ostatecznie nowa siedziba znajduje się naprzeciwko Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

W budynku naukowo-dydaktycznym przy ulicy Dobrej 55 mieszczą się także siedziby wydziałów Lingwistyki Stosowanej oraz Neofilologii, Ośrodek Kultury Francuskiej oraz Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”. Budowa tego powstającego w ramach programu wieloletniego UW obiektu jeszcze się nie zakończyła. Nastąpi to za około trzy lata.

 

Główne zalety nowej lokalizacji to nowoczesne rozwiązania architektoniczne oraz więcej przestrzeni do pracy. – Z całą pewnością, przeprowadzając się tutaj, zapewniamy studentom komfort i ochronę ich danych wrażliwych, czyli wszystkich informacji o ich chorobach i trudnościach – mówi Paweł Wdówik, kierownik BON UW. Trzy oddzielne pokoje konsultacyjne zapewnią właściwą atmosferę rozmów z klientami. Korzystający z usług jednostki, kandydaci, studenci, doktoranci i pracownicy niejednokrotnie opowiadają tu o swoich trudnościach i chorobach. Za zabezpieczonymi elektrozamkami drzwiami BON znajduje się też wystarczająco dużo miejsca do komfortowej pracy informatyków, osób zajmujących się wykorzystywaniem technologii na potrzeby osób z niepełnosprawnością czy adaptacją służących im materiałów dydaktycznych. Mieści się tu również wypożyczalnia sprzętu asystującego, przestrzeń spełniająca funkcje Centrum Komputerowego oraz gabinet służący pracy nad projektami jednostki.

 

Tych ostatnich nie brakuje ze względu na wypełnianą przez BON misję wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w dostępie do edukacji. Biuro zaangażowane jest też jednak we wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na niższych poziomach edukacji, np. poprzez adaptację podręczników. – Wkładamy dużo wysiłku w to, żeby wspierać edukację na niższych poziomach w Polsce. Cóż z tego, że uniwersytet zapewnia optymalne dla osób niepełnosprawnych warunki studiowania, skoro niejednokrotnie brakuje tego w szkołach? – stwierdza Paweł Wdówik.

 

Poza dziewiętnaściorgiem pracowników etatowych, BON prowadzi stały nabór na asystentów osób niepełnosprawnych zajmujących się wsparciem w przemieszczaniu się bądź tworzeniu notatek podczas wykładów.

 

Zmiana lokalizacji biura ułatwi wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w szczególności rozpoczęcie opracowywania materiałów dla potrzebujących z wykorzystaniem drukarki 3D. BON pracuje obecnie nad uruchomieniem systemu opierającego się na mechanizmie sztucznej mowy. – Zamierzamy wdrożyć nowy, uniwersalny system oznaczania przestrzeni. Docelowo służyć będzie nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale też np. obcokrajowcom – wyjaśnia Paweł Wdówik. Chodzi tu o umieszczenie w strategicznych punktach UW specjalnych czujników, które wykrywałyby zainstalowaną w smartfonie zbliżającej się osoby aplikację i informowały ją o miejscu przebywania. Docelowo narzędzie to służyłoby nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, lecz – dzięki możliwości tłumaczeń na kilka języków obcych – także np. studentom z zagranicy.

 

Biuro aktywne jest również w obszarze współpracy europejskiej. Uczestniczyło m.in. w projekcie MappED. Wspólnie z niemieckimi oraz greckimi partnerami zaangażowało się w pomoc uczelniom z krajów byłej Jugosławii, przekazując pracownikom i studentom know-how niezbędne we wdrażaniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.