21 marca w auli Starej Biblioteki na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Heurystyki”. Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW przedstawili rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej. Tematem przewodnim seminarium były relacje człowieka ze środowiskiem.

„Od utopii do dystopii? Człowiek a środowisko w badaniach humanistów” to tytuł spotkania, które odbyło się 21 marca w ramach cyklu „Heurystyki”.

 

O swoich badaniach naukowych opowiedzieli:

 

  • Magdalena Filipek i prof. Elżbieta Wichrowska (promotorka) – Zielnik jako praktyka codzienności. Od atlasu botanicznego do archiwum pamięci
  • Michał Piasecki i dr hab. Wojciech Michera (promotor) – Na martwej planecie nie będzie sztuki. O atakach aktywistów/ek klimatycznych na obrazy
  • Dagmara Mateja i dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz dr Ewa Modrzejewska (promotorki) – Debata klimatyczna w polskich mediach opiniotwórczych w latach 2015–2022

„Heurystyki” to cykl zainicjowany przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Z. Nowaka. W każdym roku planowane są cztery spotkania, podczas których młodzi naukowcy – wspierani przez swoich promotorów – przedstawiają wyniki prowadzonych badań oraz biorą udział w debacie z publicznością.

 

Spotkanie z 21 marca jest czwartym z cyklu. Wcześniej odbyły się spotkania: „W poszukiwaniu algorytmu miasta”, „Pożytki interdyscyplinarności” oraz „Jak sztuczna inteligencja zmienia nasze życie?”.