Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024. Do finansowania zakwalifikowano 386 wniosków. Najwięcej – czterdzieści dziewięć stypendiów – otrzymali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendia Ministra Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku do konkursu zgłoszono 1068 wniosków. Minister Nauki podjął decyzję o przyznaniu 386 stypendiów.

 

Spośród wszystkich uczelni najwięcej stypendiów – czterdzieści dziewięć – otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Warszawski.

Czterdzieści dziewięć wyróżnionych studentów studiuje na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach: 
 • prawo – trzynaście osób,
 • fizyka – osiem osób,
 • matematyka – pięć osób,
 • chemia – trzy osoby,
 • administracja – dwie osoby,
 • biotechnologia – dwie osoby,
 • psychologia – dwie osoby,
 • quantum physics and chemistry – dwie osoby,
 • biologia – jedna osoba,
 • chemia stosowana – jedna osoba,
 • etnologia i antropologia kulturowa – jedna osoba,
 • filologia polska – jedna osoba,
 • filozofia – jedna osoba,
 • geografia – jedna osoba,
 • informatyka i ekonometria – jedna osoba,
 • interdisciplinary studies on social change – jedna osoba,
 • język i społeczeństwo – jedna osoba,
 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – jedna osoba,
 • nanoinżynieria – jedna osoba,
 • politologia – jedna osoba.

Wszyscy laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

 

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.