Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.

 

Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach swoich pierwszych zespołów badawczych. Naukowcy UW otrzymają na ten cel łącznie ponad 8 milionów złotych.

 

Dwa granty FNP przyznane zostały badaczom z Wydziału Fizyki UW. Jednym z nich jest dr Michał Tomza. Jego projekt „Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” poświęcony jest wykorzystaniu technologii kwantowych w życiu codziennym, m.in. do konstrukcji kwantowych komputerów czy kwantowego Internetu.

 

Technologii kwantowych dotyczy też drugi z nagrodzonych projektów fizyków UW. Dr Michał Karpiński pokieruje zespołem, który zrealizuje projekt pt. „Kształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych”.

 

Największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich laureatów konkursu reprezentujących UW otrzymała dr Maria Górna z Wydziału Chemii. Koordynowany przez nią projekt nosi nazwę „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Jego realizacja pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi rosnącej odporności bakterii na antybiotyki, a także opracować nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

 

Do zdobywców grantu w ramach konkursu FIRST TEAM należy też dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW. FNP dofinansuje realizację kierowanego przez niego projektu pt. „Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora”.

 

Dotychczas do konkursów FIRST TEAM zgłosiło się w sumie ponad 500 kandydatów, spośród których granty na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 naukowców.