Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association), do którego należy Uniwersytet Warszawski, organizuje forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground”. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji. Uniwersytet Warszawski jest członkiem EUA.

 

EUA organizuje europejskie forum poświęcone kwestiom kształcenia. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do prorektorów, dziekanów i badaczy zajmujących się tematyką nauczania. Mogą w nim uczestniczyć również studenci.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się do 9 stycznia. Ostateczny termin rejestracji upływa 30 stycznia.

 

Forum odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Więcej informacji