Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association), do którego należy Uniwersytet Warszawski, organizuje forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground”. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) to instytucja, która składa się z ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i ma wpływ na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań czy innowacji. Uniwersytet Warszawski jest członkiem EUA.

 

EUA organizuje europejskie forum poświęcone kwestiom kształcenia. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do prorektorów, dziekanów i badaczy zajmujących się tematyką nauczania. Mogą w nim uczestniczyć również studenci.

 

Forum złożone będzie z trzech sesji. Na początku spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW i prof. Michael Murphy, przewodniczący komitetu sterującego EUA powitają wszystkich zebranych i wygłoszą słowa wstępu. Podczas pierwszej sesji poświęconej celom nauczania, prelegenci będą dyskutować na temat tego, czy w trakcie tworzenia programów studiów bierze się pod uwagę m.in. naukę krytycznego myślenia. Druga sesja będzie dotyczyć europejskich polityk związanych z kwestiami uczenia się i nauczania – jakie są różnice pomiędzy decyzjami politycznymi, a rzeczywistością akademicką. Na ostatniej sesji zostaną pokazane dwa różne podejścia uczelni University College Cork oraz University of Oslo do kształcenia.

 

Szczegółowy program forum

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach od 14 do 15 lutego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Więcej informacji