Dr Agata Zborowska z Instytutu Kultury Polskiej UW otrzymała prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Actions Global Postdoctoral Fellowship. W ramach stypendium badaczka planuje zrekonstruować tożsamości i doświadczenia migracyjne.

Dr Agata Zborowska jest kulturoznawczynią i historyczką kultury. Interesuje się teorią rzeczy, relacjami własnościowymi, teorią krytyczną, kulturą wizualną i historią kultury XX wieku. W ramach otrzymanego stypendium badaczka zrealizuje projekt Not-So-Ordinary: „Critical Archives of Ordinariness: Vernacular Moving Image Practices and Migrant Identity in Polish Chicago”. Finansowanie w wysokości 290 tys. euro pozwoli dr Agacie Zborowskiej przeprowadzić badania na Uniwersytecie w Chicago oraz Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (KU Leuven).

 

Projekt Not-So-Ordinary dotyczy relacji między praktykami tworzenia obrazów wernakularnych a doświadczeniem migracji oraz kształtowaniem tożsamości diaspory. W trakcie projektu powstanie unikatowe archiwum codzienności składające się z historycznych filmów domowych (z lat 1960–2000) i wywiadów z ich twórcami – członkami i członkiniami polskiej diaspory w Chicago. Filmy domowe dają wgląd w intymne momenty z życia jednostek i rodzin. Ich znaczenie nie ogranicza się jednak tylko do sfery domowej. Na ich podstawie można uzyskać wgląd w społeczne doświadczenie migracji, adaptacji do nowych środowisk, zmiany stylu życia, nawyków, wartości i norm.

 

Projekt zakłada, że wnioski z jego realizacji będą miały również znaczenie metodologiczne i teoretyczne, m.in. w takich obszarach jak: archeologia mediów, historia transnarodowa, antropologia kulturowa, studia nad migracjami i diasporami czy metodyka badań w naukach społecznych i humanistycznych.

 

Realizacja projektu Not-So-Ordinary rozpocznie się w październiku 2023 roku i potrwa do września 2026 roku. Badania w USA zostały zaplanowane na lata 2023–2025, a badania na uczelni belgijskiej na rok akademicki 2025/2026. Dr Agata Zborowska będzie współpracować m.in. z prof. Eleonory Gilburd (University of Chicago) i prof. Roelem Vande Winkel (KU Leuven). Partnerem projektu będzie także Chicago Film Archives.

 

Badania wstępne do projektu Not-So-Ordinary zostały zrealizowane w ramach projektu „Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich – badania wstępne”, finansowanego ze środków konkursu „Nowe Idee” w programie IDUB.

Stypendia Marie Skłodowska-Curie Action Global Postdoctoral Fellowships (MSCA) są przyznawane przez Komisję Europejską osobom do ośmiu lat po otrzymaniu stopnia doktora, które mają znaczący dorobek naukowy. Stypendia te są przeznaczone na przeprowadzenie badań poza Unią Europejską oraz w krajach, które nie są związane z programem Horyzont Europa.

 

W konkursie z 2022 roku w ramach MSCA Global Postdoctoral Fellowships we wszystkich dyscyplinach przyznanych zostało 142 grantów.