W jakim stopniu biblioteki akademickie w Polsce są aktywne na Facebooku? Czym różnią się pod względem dynamiki użytkowania serwisu? Jakiego typu treści są udostępniane na ich fanpageach? Odpowiedzi na te pytania szuka dr hab. Grzegorz Gmiterek z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, który opublikował wyniki swoich badań w „The Journal of Academic Librarianship”.

– Pracownicy polskich bibliotek akademickich coraz częściej aktywnie korzystają z serwisów społecznościowych jako narzędzi służących marketingowi bibliotecznemu, prezentują za ich pośrednictwem swoje zbiory, informują o ciekawych wydarzeniach czy przedsięwzięciach. Nie tylko zresztą bibliotecznych, ale także dotyczących szeroko rozumianej kultury, edukacji i nauki. Facebook od 2009 roku staje się istotnym elementem służącym komunikacji i współpracy z użytkownikami. Tymi obecnymi, jak i potencjalnymi, do których bibliotekarze, za pomocą mediów społecznościowych, próbują dotrzeć – mówi dr hab. Grzegorz Gmiterek z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. 

 

24 lutego na łamach serwisu internetowego czasopisma naukowego „The Journal of Academic Librarianship” ukazał się jego artykuł pt. „Use of Facebook fan pages in Polish academic libraries (2009–2022)”. Praca zawiera wyniki badań dotyczących wykorzystania przez polskie biblioteki akademickie jednego z najpopularniejszych dzisiaj serwisów społecznościowych – Facebooka. Zakres chronologiczny analizy obejmuje czas od  powstania pierwszych fanpage’ów bibliotek do roku 2022. 

 

– W publikacji dokonałem analizy zastosowania Facebooka jako platformy komunikacji i współpracy użytkowników z bibliotekami uniwersyteckimi wchodzącymi w skład publicznych uczelni w Polsce – tłumaczy dr hab. Grzegorz Gmiterek.

W artykule można znaleźć odpowiedź na takie pytania jak:

  • w jakim stopniu poszczególne polskie biblioteki akademickie są aktywne na Facebooku?
  • jakie są różnice w dynamice użytkowania fanpage’a pomiędzy różnymi typami bibliotek akademickich? 
  • jakiego typu treści udostępniane były przez biblioteki?
  • w jaki sposób użytkownicy reagują na publikowane przez biblioteki posty?
  • jakie hasztagi są stosowane w postach?

 

Artykuł jest dostępny na stronie ScienceDirect >>

Dr hab. Gmiterek prowadzi obecnie analizy dotyczące wykorzystania innych mediów społecznościowych przez polskie biblioteki akademickie i publiczne. Badania są finansowane w ramach wewnętrznego uniwersyteckiego systemu grantowego, ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Dr hab. Grzegorz Gmiterek jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Został stypendystą Towarzystwa Historyczno–Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej–Zaleskiej, a także uczestnikiem Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program „Library & Information Science”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.