Centrum Europejskie UW będzie realizować grant „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje”, w ramach którego m.in. zostaną zorganizowane warsztaty, webinary i konferencje prezentujące doświadczenia przemian ustrojowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, jak również najważniejsze dalsze wyzwania Polski oraz państw bałkańskich. Grant jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Celem grantu jest pogłębienie współpracy międzynarodowej, w tym współpracy akademickiej, oraz wzajemne poznanie i zrozumienie specyfiki poszczególnych państw biorących udział w jego realizacji.

 

W projekcie zaprezentowane zostaną osiągnięcia Polski, które wynikają z transformacji w wymiarze: bezpieczeństwa, społeczno-ekonomicznym i kulturowym oraz zdefiniowane zostaną wyzwania stojące przed Polską. Zidentyfikowane zostaną także potrzeby i problemy Macedonii Północnej, Czarnogóry i Serbii, będące konsekwencją ich różnych doświadczeń historycznych i politycznych, a także przedstawione zostaną najważniejsze obszary dalszego rozwoju tych państw.

 

Projekt obejmuje m.in.: zorganizowanie międzynarodowych warsztatów oraz konferencji „Poland and the Balkans in Europe – Successes and Challenges”, które odbędą się od 1 do 2 lipca w Bitoli (Macedonia Północna). Przygotowana zostanie seria 10 webinariów i 4 podcastów, prezentujących polskie doświadczenia. Zaplanowano też wydanie anglojęzycznej monografii dotyczącej doświadczeń transformacji w państwach bałkańskich i w Polsce oraz dalszych wyzwań. Podsumowanie projektu zostanie zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie, która odbędzie się jesienią tego roku.

Program konferencji znajduje się na stronie Centrum Europejskiego UW (plik pdf) >>

Program warsztatów znajduje się na stronie Centrum Europejskiego UW (plik pdf) >>

Grant „Bałkańskie ambicje i polskie inspiracje” jest zadaniem publicznym, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022″. Kwota finansowania to 164 846 zł.

 

Koordynatorami projektu są: dr Artur Adamczyk i dr hab. Kamil Zajączkowski  z Centrum Europejskiego UW oraz prof. dr Goran Ilik, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli.

 

Polskim partnerem strategicznym CE UW w realizacji projektu jest Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM). Głównym zagranicznym partnerem strategicznym jest Wydział Prawa Uniwersytetu „St. Kliment Ohridski” w Bitoli (Macedonia Północna). Partnerami po stronie bałkańskiej są także: Institute for Sociological, Political and Juridical Research na Uniwersytecie „Ss. Cyril and Methodius” w Skopje, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Niszu (Serbia), Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Czarnogórskim w Pogdoricy, Institute for Research and European Studies (macedoński NGO).

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Centrum Europejskiego UW >>