– Chciałabym zachęcić młodsze koleżanki do studiowania przedmiotów ścisłych, a przede wszystkim, by spróbowały swoich sił w fizyce – mówi Klaudia Dilcher, studentka Wydziału Fizyki UW, która otrzymała stypendium Optica Foundation.

W tegorocznej edycji konkursu Optica Women Scholars stypendium w wysokości 10 000 USD otrzymała Klaudia Dilcher, studentka Wydziału Fizyki UW. Organizatorem konkursu jest Fundacja Optica (dawniej Optical Society of America), która w ten sposób wyróżnia zdolne słuchaczki studiów licencjackich i magisterskich z zakresu optyki i fotoniki.

 

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło ponad 160 aplikacji z 36 krajów. Komisja wybrała 20 studentek, których osiągnięcia akademickie i potencjał badawczy zostały ocenione najwyżej. Klaudia Dilcher jest jedyną Polką wśród laureatek tej odsłony konkursu.

 

Kody w fizyce

Klaudia Dilcher studiuje fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską przygotowuje w Centrum Kwantowych Technologii Optycznych CeNT pod opieką dr. Jana Kołodyńskiego. Zajmuje się przygotowaniem modeli i oprogramowania do tzw. sensorów kwantowych, czyli układów wykorzystujących opary atomowe, które pozwalają na superczułe pomiary pól magnetycznych.

 

– Pracowałam w dwóch laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego, brałam udział w wymianach studenckich w Kanadzie i Hiszpanii, pracowałam zawodowo jako programistka. Moja decyzja, aby spróbować swoich sił w nauce jest bardzo świadoma – podkreśla Klaudia Dilcher.

 

Klaudia Dilcher odbyła staż w Instytucie Obliczeń Kwantowych kanadyjskiego Uniwersytetu w Waterloo (Institute for Quantum Computing) oraz w hiszpańskim Instytucie Nauk Fotonicznych (Institute of Photonic Sciences). Udzielała się w akademickim Kole Naukowym Optyki i Fotoniki. Od października rozpocznie naukę w szkole doktorskiej na UW.

 

– Studia nauk fizycznych otwierają bardzo wiele drzwi. Można pracować jako programista, jako specjalista w różnych firmach technologicznych czy też jako naukowiec – zauważa studentka.

Fundacja Optica została utworzona w 2002 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Optyczne. Celem fundacji jest wspieranie zarówno studentów, jak i młodych naukowców w rozwoju kariery naukowo-badawczej. Optica jest największą organizacją o zasięgu globalnym, skupiającą specjalistów z dziedziny optyki, a przyznawane przez nią stypendia są uznawane za wysoce prestiżowe.

 

Stypendia Optica Women Scholars są skierowane do kobiet studiujących nauki fizyczne w dziedzinie optyki i fotoniki.

 

Lista laureatek Optica Women Scholars znajduje się na stronie Optica Foundation >>