Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie na Słowo Roku 2021. Na stronie sloworoku.uw.edu.pl każdy może wybrać jeden z kilkudziesięciu podanych wyrazów (m.in. granica, szczepienie, zdalne) lub przesłać własną propozycję. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się w pierwszych dniach stycznia.

Głosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

 

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Organizatorzy konkursu nie będą brali pod uwagę nazwisk, a także nazw własnych osób, miejsc i organizacji. Regulamin plebiscytu dostępny jest na stronie sloworoku.uw.edu.pl.

 

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników. Lista jest co miesiąc aktualizowana. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. cnota niewieścia, granica, (polski) ład, migrant, szczepienie, reasumpcja (głosowania).

 

Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez kapitułę, jak i i internautów został koronawirus.

 

Słowa roku za granicą

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Już w listopadzie wyniki konkursu ogłosili Brytyjczycy. Tam według słowników oksfordzkich słowem roku 2021 został wyraz vax (vaxination) – szczepić (szczepienie).

 

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach.

 

Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach https://sloworoku.uw.edu.pl/ oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/. Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin-pl.eu/.