Podczas Konferencji generalnej UNESCO przyjęła rekomendacje dotyczące otwartej nauki, które wyznaczają międzynarodowe standardy, wartości i cele w zakresie dostępności rezultatów badań.

Podczas 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO zostały przyjęte rekomendacje wyznaczające 193 krajom członkowskim kierunki działań na rzecz rozwoju otwartej nauki. Podpisany dokument zakłada m.in. promowanie wspólnego rozumienia otwartej nauki, wprowadzenie sprzyjających rozwiązań prawnych, inwestowanie w otwartą infrastrukturę czy serwisy zapewniające bezpłatny dostęp do wyników badań w postaci publikacji naukowych i danych badawczych, a także innych zasobów edukacyjnych.

 

Przyjęte wytyczne UNESCO powstały z udziałem Platformy Otwartej Nauki, które pełni rolę centrum kompetencji Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. ICM UW od lat prowadzi działania na rzecz otwartej nauki w Polsce. Dzięki zaangażowaniu w Platformę Otwartej Nauki w Polsce powstają rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, prowadzona jest też Biblioteka Nauki i ogólnopolskie repozytorium publikacji naukowych.

 

Otwarta nauka polega na tworzeniu i udostępnianiu wiedzy naukowej w sposób otwarty i umożliwiający jej wykorzystanie przez wszystkich. Wdrożenie rekomendowanych rozwiązań będzie pomocne w zacieśnieniu międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymianie informacji z korzyścią dla nauki i społeczeństwa. W ujęciu UNESCO otwarta nauka stanowi narzędzie do zmniejszania nierówności pomiędzy krajami i wewnątrz nich w dostępie do wiedzy. Zgodnie z art. 27. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ma także urzeczywistniać prawo do czerpania korzyści z postępu naukowego.