MOST to program wymiany studentów i doktorantów, umożliwiający semestralny lub roczny pobyt na uczelni innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad dwudziestu polskich uniwersytetów. Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025 oraz na cały rok akademicki 2024/2025 trwa do 15 maja.

Uczestnicy MOST-u realizują część programu studiów poza swoją uczelnią, co umożliwia im nawiązanie kontaktu z szerszym gronem specjalistów, korzystanie z księgozbioru innej jednostki oraz rozwój kompetencji miękkich. Udział w programie jest bezpłatny.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w programie MOST ma charakter stażu naukowego.

 

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. Do 15 maja trwają zapisy na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2024/2025. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

 

W programie MOST uczestniczy dwadzieścia polskich uczelni, które są sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia oraz trzy stowarzyszone uczelnie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie programu MOST: most.amu.uw.edu.pl oraz na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia UW.