– Przychodzą Państwo na Uniwersytet Warszawski, który patrzy w przyszłość. Nasza uczelnia w tym świecie turbulencji chce być oazą spokoju. Zależy nam na tym, aby studenci, doktoranci i pracownicy mieli tu poczucie bezpieczeństwa, własnego rozwoju, dobrze wypełnionych obowiązków, wpływania na rzeczywistość w Polsce i za granicą. Te warunki chcemy Państwu stworzyć – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021. W tym roku pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczną się 15 października.

1 października orszak złożony z członków zespołu rektorskiego i Senatu UW oraz reprezentantów władz innych uczelni przeszedł z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum, gdzie w auli im. Adama Mickiewicza odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. W uroczystości wziął udział także prezydent RP Andrzej Duda, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, a także inni przedstawiciele władz państwowych.

 

 

To pierwsza inauguracja z udziałem zespołu rektorskiego UW w kadencji 2020-2024. Po powitaniu gości i przedstawieniu prorektorów oraz prelegenta pierwszego wykładu w nowym roku akademickim, prof. Mirosława Ząbka, rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak wygłosił przemówienie.

 

Uniwersytet, który patrzy w przyszłość

Prof. Alojzy Z. Nowak zaznaczył, że Uniwersytet jest instytucją otwartą i tolerancyjną. Taką, w której priorytetem jest wzajemny szacunek oraz wymiana poglądów. Rektor pogratulował nowo przyjętym studentom i doktorantom, przedstawiając możliwości, jakie otwiera przed nimi uczelnia. – Nasz Uniwersytet budowany był przez pokolenia. Łączy tradycję z nowoczesnością. Jedną z ważniejszych jego cech jest to, że szanujemy się wzajemnie. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, dyskutujemy, próbujemy rozwiązywać problemy. Poza poszukiwaniem prawdy, szacunek i wzajemne relacje są na UW najważniejsze – powiedział rektor Nowak.

 

Prezentując szanse stojące przed członkami społeczności akademickiej, odniósł się m.in. do osiągnięć Uniwersytetu w zakresie badań i relacji z otoczeniem. Podkreślił międzynarodowy charakter uczelni.

 

– Przychodzą Państwo na Uniwersytet Warszawski, który patrzy w przyszłość. Który w tym świecie turbulencji chce być oazą spokoju. Zależy nam na tym, aby studenci, doktoranci i pracownicy mieli tu poczucie bezpieczeństwa, własnego rozwoju, dobrze wypełnionych obowiązków, wpływania na rzeczywistość w Polsce i za granicą. Te warunki chcemy Państwu stworzyć – zakończył przemówienie rektor Nowak.

 

 

W uroczystości wziął udział prezydent RP Andrzej Duda. – Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło uczestniczyć w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, największej polskiej uczelni o wspaniałej tradycji i przebogatym dorobku ­–  mówił prezydent RP Andrzej Duda, dodając: – Rozpoczęcie nowego roku badań naukowych, pomnażania wiedzy i kształcenia to zawsze chwila ogromnie uroczysta i poruszająca. Oznacza wyjście ku nowym horyzontom, podjęcie nowych wyzwań. Myślę, że w sposób szczególny przeżywają to immatrykulowani dziś studenci, którym serdecznie gratuluję możliwości kształcenia się w tak renomowanej wszechnicy, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

 

 

Uroczysta immatrykulacja

Po przemówieniu rektora odbyła się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożyli przysięgę i odebrali indeksy od rektora. W trakcie uroczystości głos zabrali: Natalia Greniewska, przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW i Kamil Bonas, przewodniczący Samorządu Studentów UW.

 

– Od chwili kiedy zostaliście studentami i studentkami podczas immatrykulacji, Uniwersytet Warszawski wszedł w nowym wymiarze w XXI w. Jako osoby urodzone w 2001 r. jesteście częścią historycznego momentu. To kolejne wyzwanie dla Uniwersytetu, który ma ponad 200 lat, jak się dostosować do  nowych oczekiwań, jak dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości, a przy tym nie zatracić tego co jest w nas cenne. To czas zmiany – mówił Kamil Bonas.

 

– Ostatnie siedem miesięcy, podczas których nieco oswoiliśmy się ze świadomością życia w czasach pandemii pozwoliły na wypracowanie nowych mechanizmów i rozwiązań, które powinny pomóc nam wszystkim wejść w rozpoczynający się właśnie rok akademicki nieco łatwiej, nieco lepiej, nieco efektywniej – powiedziała podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego Natalia Greniewska, przewodnicząca Samorządu Doktorantów UW. – Nie zważając na niełatwe ostatnie miesiące musimy pamiętać, że Uniwersytet jest gwarantem wolności akademickich. Jest miejscem na wymianę myśli, debatę i konstruktywną krytykę, gdzie panuje zasada równego traktowania wszystkich członkiń i członków naszej wspólnoty. Nie ma przestrzeni na dyskryminację czy dehumanizowanie kogokolwiek. Nie ma miejsca na paternalistyczny ton i nierówności płci. Wspieranie różnorodności, wyrównywanie szans oraz empatia, od zawsze były naszą siłą, także wszyscy dbajmy o te równościowe działania – dodała.

 

O rozwoju chirurgii mózgowej

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosił prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii.

 

Mówił o kamieniach milowych w rozwoju medycyny, odkryciu promieniowania rentgenowskiego, wprowadzeniu narkozy eterowej czy wymyśleniu angiografii mózgowej. W swoim wykładzie skupił się głównie na przełomach w rozwoju chirurgii mózgowej. Pokazywał możliwości obrazowania mózgu, efekty jakie daje leczenie chorych elektrodami czy terapia genowa.

 

– Zawód lekarza daje mnóstwo satysfakcji. Jest tylko jeden warunek. Cokolwiek robimy, to do leczonego pacjenta należy podchodzić z takim przekonaniem, że gdybym był chory, chciałbym być tak leczony, jak ja leczę drugiego człowieka. Jeśli do tego wszystkiego dołoży się pracowitość, konsekwencję, i dużo wyrzeczeń, to można powiedzieć, że marzenia się spełniają. I że myślą jesteśmy w stanie kreować swoją rzeczywistość – zakończył swoje wystąpienie prof. Ząbek.

 

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/21

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, otrzymał listy od: Prezesa Rady Ministrów Matusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu RP Elżbiety Witek, Wicemarszałka Sejmu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, a także od przedstawicieli instytucji publicznych, władz samorządowych oraz rektorów innych polskich uczelni.

 

Plik pdf z listami >>