W październiku swoją działalność rozpoczęło Centrum Wsparcia Akademickiego Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które pomaga osobom ze spektrum autyzmu w ich codziennym funkcjonowaniu na uczelni. Już teraz można zapisywać się na konsultacje psychologiczne i skorzystać z możliwości diagnozy swoich mocnych stron i potrzeb związanych ze studiowaniem.

– Proponujemy studentom wsparcie od diagnozy ich potrzeb i kompetencji, przez konsultacje psychologiczne, do zapewnienia im wsparcia tutorskiego – mówi Iwona Nowakowska z CWA. – Tutor to inny student Uniwersytetu Warszawskiego, który będzie wspierać studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni – wyjaśnia.

 

Możliwości wsparcia

Centrum Wsparcia Akademickiego Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW powstało jako część projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

 

Pracują w nim psycholodzy, specjaliści ds. spektrum autyzmu. Jednostka jest w fazie pilotażu, a swoje regularne działania rozpocznie od stycznia 2021 roku. Już w połowie października studenci ze spektrum autyzmu będą mogli wziąć udział w pierwszych konsultacjach, żeby lepiej poznać swoje możliwości i potrzeby oraz otrzymać propozycje ewentualnego wsparcia. Obecnie spotkania, poza wyjątkowymi przypadkami, odbywają się online. Do skorzystania ze wsparcia nie jest potrzebna formalna diagnoza ani orzeczenie lekarskie.

 

CWA pomagać będzie w planowaniu i organizowaniu nauki, dostosowaniu formy zajęć lub zaliczeń i egzaminów do indywidualnych potrzeb studentów. W razie potrzeby będzie pośredniczyć w kontaktach z innymi studentami i pracownikami uczelni, a także wspierać w rozwijaniu umiejętności społecznych. Pracownicy Centrum od 2021 roku będą też prowadzili szkolenia dla nauczycieli akademickich UW.

 

Żeby skorzystać z pomocy CWA i umówić się na pierwsze spotkanie wystarczy napisać na adres bon@uw.edu.pl lub zadzwonić pod numer 22 55 24 222. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bon.uw.edu.pl/spektrum.

 

Wykład o neuroróżnorodności

Pierwsze wydarzenie organizowane przez nową jednostkę odbędzie się 14 października. Dr Mateusz Płatos, specjalista w zakresie spektrum autyzmu z CWA oraz Wydziału Psychologii UW, podczas wykładu online, opowie o potencjale, jaki niesie ze sobą neuroróżnorodność w kontekście akademickim. Podczas spotkania opowie też o możliwościach uzyskania wsparcia w Centrum dla osób doświadczających trudności w nauce i studiowaniu.

 

Wykład otwarty „Neuroróżnorodność na Uniwersytecie. Wykorzystanie potencjału studentów ze spektrum autyzmu i nie tylko” rozpocznie się o godz. 12. Prowadzony będzie na żywo przez platformę Zoom z możliwością zadawania pytań. Ze względów technicznych w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób, decydować będzie kolejność dołączenia do spotkania. Nagranie wykładu będzie dostępne na stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

 

Link do udziału w spotkaniu na platformie Zoom >>