Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli trzymiesięczne praktyki zagraniczne podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju. Dzięki nim będą mogli zdobyć doświadczenie w środowisku międzynarodowym, podnieść kompetencje zawodowe i językowe, organizując m.in. konferencje branżowe czy wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

EXPO to największe cykliczne wydarzenie o charakterze gospodarczo-promocyjnym, podczas którego prezentowany jest dorobek naukowy, kulturowy i techniczny poszczególnych państw oraz społeczeństw.

 

Do obsługi Pawilonu Polski zostało zaangażowanych 150 studentów, w tym 34 z Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, m.in. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci posługują się również wieloma językami: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim czy hiszpańskim, jak również hebrajskim, arabskim, ormiańskim czy tureckim. Kolejni studenci UW polecą do Dubaju pod koniec roku i będą mogli realizować praktyki do czasu zamknięcia wystawy w kwietniu 2022 roku.

 

Oprócz studentów z UW do obsługi Pawilonu Polski zgłoszono również studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Grupy Uczelni Vistula.

Wystawa Światowa EXPO w Dubaju (przesunięta o rok ze względu na pandemię koronawirusa) odbywa się od 1 października 2021 do 31 marca 2022 roku.

Realizacja praktyk zagranicznych jest możliwa dzięki współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Pawilonu Polski. Obsługę projektu zapewnia Biuro Karier UW, a za koordynację merytoryczną współpracy odpowiada Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

 

W realizację współpracy zaangażowane są wydziały i jednostki UW, m.in. Wydział Orientalistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Polonistyki, Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Europejskie oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polonicum.

 

Więcej informacji >>