Jak się zapisać na zajęcia? Komu przysługuje stypendium? Kiedy można skorzystać z programów wymiany krajowej lub zagranicznej? Te i inne informacje, których najczęściej poszukują nowi studenci UW, znajdują się w przewodniku przygotowanym specjalnie dla nich. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej.

Rok akademicki 2021/2022 na Uniwersytecie Warszawskim rozpocznie się 1 października. W rekrutacji wzięło udział ponad 32 tys. kandydatów (w tym ponad 2 tys. cudzoziemców), którzy łącznie dokonali ponad 57 tys. rejestracji. Formalnie proces rekrutacji jeszcze trwa (30 września jest ostatnim dniem przyjmowania dokumentów). Według stanu na godz. 9.00 liczba przyjęć na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich wynosiła ponad 16 tys.

 

Dla osób, które rozpoczynają naukę na Uniwersytecie pomocny w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości może być przygotowany dla nich przewodnik.

 

Znajdują się w nim informacje dotyczące m.in.:

 

  • pierwszych kroków na Uniwersytecie (czym jest dziekanat?, do czego służy studenckie konto pocztowe?, jak działa uczelniane Wi-Fi?, czym jest ELS?, gdzie zapytać o wolne miejsce w akademiku?, gdzie jest uniwersytecka stołówka?),
  • rodzajów zajęć i sposobów rejestracji na nie,
  • ważnych dat z kalendarza akademickiego,
  • stypendiów i pomocy materialnej,
  • lokalizacji poszczególnych jednostek UW,
  • wymiany krajowej i zagranicznej,
  • wsparcia w sytuacjach trudnych lub konfliktowych.
  • dostępnych form aktywności poza zajęciami.
Tegoroczny przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej.
Przewodnik dla studentów 1. roku 2021.

Przewodnik dla studentów 1. roku 2021.