Program Akceleracyjny Inkubatora UW skierowany jest do osób studiujących na Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które są zainteresowane tematyką Digital Health i mają konkretne pomysły na wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia. W pierwszym etapie programu nagrodzone zostały cztery drużyny studenckie, które pracowały nad projektami technologicznego wsparcia systemu ochrony zdrowia.

Podczas kilku zjazdów uczestnicy programu rozwijali swoje pomysły na usprawnienie opieki zdrowotnej – zdobywali wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu internetowego, pitchingu czy metod budowania startupu. Jednocześnie pracowali nad swoimi projektami. Teraz – po zakończeniu pierwszego etapu programu – trzy drużyny studenckie otrzymały po 15 tys. zł na kontynuowanie projektów przez kolejne 5 miesięcy pod opieką eksperta ds. wdrożeń. Efekty współpracy zaprezentują podczas gali finałowej w październiku. Specjalną nagrodę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w postaci pakietu konsultacji wywalczyli twórcy AIsklepios, czyli aplikacji webowej, służącej do zdiagnozowania i zlokalizowania raka prostaty.

 

W rekrutacji do programu wzięło udział 15 kilkuosobowych zespołów, jednak tylko 10 z nich mogło doskonalić swój projekt i zdobywać wiedzę przekazywaną przez ekspertów w czasie czterech zjazdów, stanowiących pierwszy etap programu.

Nagrodzone innowacje oraz ich autorzy

MeDocSafe – medyczny portfel pacjenta, który stanowi odpowiedź na wyzwanie bezpiecznego skanowania, przechowywania i udostępniania wyników swoich badań. Aplikacja umożliwia zapisywanie zaleceń specjalistycznych, ale także refleksji pacjenta, do których w dowolnym momencie może on wrócić, przejrzeć historię leczenia lub udostępnić wybrane przez siebie informacje specjaliście. Projekt realizowany przez zespół w składzie: Krzysztof Jankowski, Joanna Rudna, Anna Golińska, Alicja Kluczek, Jakub Bedełek.

 

AlzCare – projekt przeznaczony dla opiekunów osób cierpiących na demencję lub otępienie. Ma na celu dostarczenie im narzędzi ułatwiających opieką nad podopiecznym. Zawiera funkcje takie jak: porady dotyczące opieki nad osobą cierpiącą na demencję i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, platforma zakupowa z produktami niezbędnymi w opiece nad osobą chorą, grupa wsparcia dla opiekunów oraz planer ułatwiający organizację procesu opieki nad podopiecznym (np. przypomnienia o podaniu leków czy wizytach u lekarza). Projekt realizowany przez zespół w składzie: Mateusz Maternia, Joanna Dyrwal, Julita Dreslerska.

 

Hub4Med – platforma łącząca pracowników medycznych z placówkami ochrony zdrowia. Za jej pośrednictwem, osoby które chcą podjąć dodatkową pracę w zawodzie medycznym mogą sprawnie skontaktować się z placówkami, które mają trudności z wypełnianiem braków kadrowych czy dyżurowych. Pracownicy medyczni będą mogli zarezerwować jednorazowy dyżur w placówce, która zgłosiła zapotrzebowanie na pracownika na konkretny dzień i godzinę. Hub4Med będzie pośrednikiem, który dba o szybkość i bezpieczeństwo. Projekt realizowany przez zespół w składzie: Paulina Pergoł-Metko, Patrycja Czapska, Maja Pawłowska.

 

AIsklepios to projekt wspierający lekarzy. Ma pomóc urologom i radiologom zdiagnozować, zlokalizować oraz ocenić złośliwość raka prostaty wykorzystując sztuczną inteligencję do analizy obrazów USG i MRI. Zadaniem narzędzia będzie analizowanie obrazów USG i MRI, korzystając z sieci neuronowych. Dodatkowo, aby kompleksowo odpowiedzieć na zauważoną potrzebę, zespół stworzy stronę internetową, na której możliwe będzie załadowanie wyników badań USG i MRI, a algorytmy przeanalizują wyniki i zwrócą informacje na temat diagnozy, lokalizacji oraz złośliwości raka prostaty. Projekt realizowany przez zespół w składzie: Maurycy Moczulski, Jakub Skrajny, Maciej Domaradzki, Ania Seroka.

Program Akceleracyjny Inkubatora UW ma za zadanie wspierać współpracę pomiędzy pracownikami naukowymi, dydaktycznymi, pracownikami administracyjnymi, doktorantami oraz studentami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Program jest finansowany ze środków IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza). Aby w nim uczestniczyć, nie trzeba być związanym z medycyną.